Metoda projektów
O metodzie projektów
Projekt „krok po kroku”
Dokumentacja projektowa
Projekty przedmiotowe – szkoła podstawowa
Projekty przedmiotowe – gimnazjum
Projekty interdyscyplinarne
Projekt gimnazjalny

Wiedza o społeczeństwie

Role społeczne we współczesnej rodzinie polskiej – dziecko

Prezentowany projekt edukacyjny przeznaczony jest dla uczniów ostatnich klas gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej. Do jego głównych celów należy poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania współczesnej rodziny oraz rozwój umiejętności wizualizowania i interpretowania wyników badań opinii publicznej.

Współczesny rynek pracy. W drodze do wymarzonego zawodu

Prezentowany projekt edukacyjny przeznaczony jest dla uczniów ostatnich klas gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej. Do jego głównych celów należy poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania współczesnego rynku pracy oraz poznanie zależności zachodzących między wykształceniem a pozycją człowieka na rynku pracy.

 
Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone