Metoda projektów
O metodzie projektów
Projekt „krok po kroku”
Dokumentacja projektowa
Projekty przedmiotowe – szkoła podstawowa
Projekty przedmiotowe – gimnazjum
Projekty interdyscyplinarne
Projekt gimnazjalny

Technika

„Bezpieczna droga do domu” – edukacyjna gra planszowa dla uczniów klasy 4 szkoły podstawowej

Propozycja grupowego działania wytwórczego, które można wykonać na lekcjach techniki w klasie 4. Gra pomaga w zrealizowaniu nowych wymagań zawartych w podstawie programowej: przybliża zagadnienia związane z wychowaniem komunikacyjnym i popularyzuje wśród uczniów znajomość przepisów ruchu drogowego, a w szczególności znaków drogowych. Projekt ma na celu rozwijanie u uczniów twórczego myślenia, pomaga doskonalić umiejętności planowania i prawidłowej organizacji pracy według określonych zasad i harmonogramu, doskonali zdolności manualne oraz umiejętność pracy w zespole i współodpowiedzialność za powierzone zadania.

 
Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone