Metoda projektów
O metodzie projektów
Projekt „krok po kroku”
Dokumentacja projektowa
Projekty przedmiotowe – szkoła podstawowa
Projekty przedmiotowe – gimnazjum
Projekty interdyscyplinarne
Projekt gimnazjalny

Matematyka

„Bryły i bryłki”, klasa 4

Bryły różnego kształtu i różnej wielkości są tak powszechne, że nie rejestrujemy ich obecności. A przecież są to „cegiełki” naszego trójwymiarowego świata. Projekt ma zwrócić uwagę czwartoklasistów na geometryczne aspekty środowiska, w którym żyją, i utrwalić ich umiejętność dostrzegania i rozróżniania podstawowych brył geometrycznych.

„Skrzydła motyla”, klasa 4

Dlaczego fascynują nas skrzydła rusałki i innych motyli? Dlaczego uważamy je za piękne? To symetria sprawia, że wiele obiektów w otoczeniu odbieramy jako ładne, kompletne. Uczniowie poznają ją od najmłodszych lat, uczą się nią posługiwać, warto im zatem uświadomić jej miejsce i rolę zarówno w matematyce, jak i w opisie realnego świata.

„W spadku po starożytnych Rzymianach”, klasa 7

O wielu kwestiach związanych z zapisem liczb w systemie rzymskim nie mówi się na lekcjach, a są one interesujące nie tylko z matematycznego punktu widzenia, ale także jako element historii cywilizacji. Warto skłonić uczniów do głębszego zbadania tego tematu i podzielenia się z kolegami swoimi odkryciami.

„Matematyka magiczna”, klasa 4

Ćwiczenia rachunkowe, nawet osadzone w ciekawym kontekście, z czasem powszednieją i zaczynają uczniów nudzić. Jak zatem zainteresować czwartoklasistów działaniami na liczbach i rozwiązywaniem problemów? Odpowiedzią jest tzw. matematyka rekreacyjna: łamigłówki, sztuczki, żarty matematyczne.

„Liczby mówią o nas”, klasa 7

Informacje w formie opracowań statystycznych (tabel, wykresów, diagramów) stały się powszechnym sposobem komunikowania o prawidłowościach, tendencjach czy preferencjach. Warto zatem w szkole poznać cały proces opracowywania danych statystycznych, od wyznaczenia celu badania, przez czynności realizacyjne, do ostatecznego opracowania i sformułowania wniosków. Może to być ciekawy sposób na poznanie aktualnych problemów w najbliższym otoczeniu.

„Liczę na wygraną, czyli o grach liczbowych”, klasa 7

Wiele osób ma wątpliwości: Jak to? Gry na lekcjach? Młodzież ma się uczyć, a nie bawić! Czy mają rację? Jeśli są to proste, przewidywalne gry, to pewnie mają, ale pamiętajmy, że gra jest konfliktem interesów, więc grą można nazwać wszelkie działania, których celem jest uzyskanie z góry określonego rezultatu.

„VAT-ematyka, czyli obliczenia podatkowe dla każdego”, klasa 7

W szkole podstawowej uczniowie nie mają sposobności zgłębienia wszystkich zawiłości gospodarki rynkowej. Dobrym sposobem ich przybliżenia jest udział w projekcie edukacyjnym, który z jednej strony wyjaśni im podstawowe pojęcia ekonomiczne, a z drugiej – pokaże jeszcze jedno praktyczne oblicze matematyki.

„W spadku po starożytnych Rzymianach”, klasa 7

O wielu kwestiach związanych z zapisem liczb w systemie rzymskim nie mówi się na lekcjach, a są one interesujące nie tylko z matematycznego punktu widzenia, ale także jako element historii cywilizacji. Warto skłonić uczniów do głębszego zbadania tego tematu i podzielenia się z kolegami swoimi odkryciami.

 
Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone