Metoda projektów
O metodzie projektów
Projekt „krok po kroku”
Dokumentacja projektowa
Projekty przedmiotowe – szkoła podstawowa
Projekty przedmiotowe – gimnazjum
Projekty interdyscyplinarne
Projekt gimnazjalny

Język polski

URZĄDZAMY KĄCIK PORAD JĘZYKOWYCH

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy na temat poprawności gramatycznej i stylistycznej polszczyzny oraz krzewienie zasad kultury słowa.
Projekt rozwija umiejętności współdziałania w grupie, empatię oraz troskę o estetykę otoczenia. Rekomendowany dla klas 7.

KUCHNIE ŚWIATA: STÓŁ POLSKI

Projekt poszerza wiedzę na temat kultury jedzenia i specyfiki kuchni narodowej (polskiej). Zwraca uwagę na znaczenie tradycji i obyczajów dla wzrostu poczucia tożsamości narodowej.
Kształtuje poczucie dumy z polskiego (zdrowego) jedzenia i zachęca do zdrowego stylu życia. Rekomendowany dla klasy 4.

WIRTUALNE MUZEUM WYOBRAŹNI

Projekt poszerza wiedzę na temat różnych dziedzin sztuki.
Uczy postawy szacunku i przywiązania do sztuki, dostrzegania jej roli w zaspokajaniu potrzeb estetycznych człowieka i tworzeniu tradycji i dialogu kultury.
Kształtuje umiejętność obrony własnego wyboru i stanowiska w kluczowych sprawach. Rekomendowany dla klasy 7.

 
Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone