Metoda projektów
O metodzie projektów
Projekt „krok po kroku”
Dokumentacja projektowa
Projekty przedmiotowe – szkoła podstawowa
Projekty przedmiotowe – gimnazjum
Projekty interdyscyplinarne
Projekt gimnazjalny

Historia

Galeria wybitnych postaci z okresu rządów Piastów i Jagiellonów

Projekt „Galeria wybitnych postaci z okresu rządów Piastów i Jagiellonów” jest skierowany do klas 4 szkoły podstawowej. Ma za zadanie utrwalenie i poszerzenie wiedzy uczniów na temat wybitnych postaci z okresu rządów Piastów i Jagiellonów poprzez ich prezentację metodą dramy (wywiad) oraz opracowanie kart na ich temat. Dodatkowo uczniowie wiążą określone osoby z ważnymi wydarzeniami z historii Polski.

Moja miejscowość (region) w XIX wieku

Projekt „Moja miejscowość (region) w XIX wieku” jest skierowany do klas 7 szkoły podstawowej. Ma polegać na poszerzeniu wiedzy uczniów na temat historii własnej miejscowości lub regionu w XIX w. w odniesieniu do wydarzeń politycznych i procesów społeczno-gospodarczych. Zdobyte informacje są przedstawiane za pomocą prezentacji multimedialnych.

Źródła wiedzy o mojej miejscowości (regionie) w XIX wieku – projekt edukacyjny

Projekt „Moja miejscowość (region) w XIX wieku” jest skierowany do klas 7 szkoły podstawowej. Ma za zadanie przybliżyć uczniom metody pracy historyka oraz zapoznać z różnorodnością źródeł historii lokalnej z XIX w. W tym celu klasa jest dzielona na grupę archiwistów, muzealników i historyków sztuki. Efekty pracy poszczególnych zespołów są przedstawione za pomocą prezentacji multimedialnych.

 
Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone