Metoda projektów
O metodzie projektów
Projekt „krok po kroku”
Dokumentacja projektowa
Projekty przedmiotowe – szkoła podstawowa
Projekty przedmiotowe – gimnazjum
Projekty interdyscyplinarne
Projekt gimnazjalny

Geografia

„Cuda naszej gminy”

Projekt edukacyjny „Cuda naszej gminy” jest przeznaczony do realizacji w klasie siódmej szkoły podstawowej. Ma na celu zapoznanie uczniów z atrakcjami turystycznymi, kulturowymi oraz przyrodniczymi gminy, w której mieszkają. W ramach tego projektu uczniowie przygotowują prezentacje, bilbordy i plakaty w języku polskim oraz angielskim.

„Korona Gór Polski”

Projekt edukacyjny „Korona Gór Polski” jest przeznaczony do realizacji w klasie siódmej szkoły podstawowej. W ramach projektu zespoły uczniowskie przygotowują prezentacje multimedialne dotyczące organizacji wycieczki na jeden ze szczytów Korony Gór Polski. Projekt ten obejmuje przygotowanie „Niezbędnika turysty”, planu przemarszu na wybrany szczyt górski, planu finansowego całej wycieczki, a także informacji dotyczących atrakcji turystycznych regionu, na którego obszarze wznosi się ten szczyt.

„Chronimy środowisko przyrodnicze gminy...”

Projekt edukacyjny „Chronimy środowisko przyrodnicze gminy...” jest przeznaczony do realizacji w klasie siódmej szkoły podstawowej lub w klasie trzeciej gimnazjum. Ma na celu zapoznanie uczniów z formami ochrony przyrody w zamieszkiwanym przez nich regionie. Zakłada zorganizowanie dyskusji panelowej na temat ochrony przyrody w najbliższym otoczeniu. W ramach projektu uczniowie przygotowują zestawienie form ochrony przyrody regionu w postaci prezentacji multimedialnych, bilbordów oraz map.

„Mieszkańcy mojej małej ojczyzny”

Projekt edukacyjny „Mieszkańcy mojej małej ojczyzny” jest przeznaczony do realizacji w klasie siódmej szkoły podstawowej lub w klasie trzeciej gimnazjum. Ma na celu zapoznanie uczniów z demografią najbliższej okolicy (gminy, miasta, wsi, dzielnicy). W ramach projektu uczniowie w języku polskim i języku obcym przygotowują billboardy opisujące zmiany w strukturze demograficznej ludności, prezentację multimedialną o kulturze i zwyczajach regionu, księgę dań regionalnych oraz wywiad ze znaną osobą obecnie mieszkającą w regionie lub biografię osoby z przeszłości. Podsumowaniem projektu może być organizacja święta mojej małej ojczyzny.

 
Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone