Metoda projektów
O metodzie projektów
Projekt „krok po kroku”
Dokumentacja projektowa
Projekty przedmiotowe – szkoła podstawowa
Projekty przedmiotowe – gimnazjum
Projekty interdyscyplinarne
Projekt gimnazjalny

Chemia

Wstęp do pracy metodą projektu

CZY SPALANIU ZAWSZE TOWARZYSZY DYM?

Problem do rozwiązania w projekcie: Czego można się dowiedzieć z reakcji spalania?

Cel projektu: Poznanie właściwości elektrolitów i nieelektrolitów oraz mechanizmów zjawiska dysocjacji jonowej. Przeprowadzenie eksperymentów badających zjawisko przewodzenia prądu elektrycznego przez roztwory wybranych substancji oraz określenie odczynu roztworów. Przedstawienie ogólnych wniosków.

CZY MOŻNA CHODZIĆ PO WODZIE?

Problem do rozwiązania w projekcie: Jak zbadać gęstość substancji? Co to jest napięcie powierzchniowe cieczy?

Cel projektu: Poznanie zagadnień gęstości substancji i napięcia powierzchniowego cieczy. Przeprowadzenie co najmniej trzech eksperymentów związanych z określaniem gęstości substancji oraz trzech eksperymentów pozwalających poznać wpływ określonych czynników na napięcie powierzchniowe wody. Przedstawienie ogólnych wniosków.

PLUSY I MINUSY JONÓW

Problem do rozwiązania w projekcie: Na czym polega dysocjacja jonowa?

Cel projektu: Poznanie właściwości elektrolitów i nieelektrolitów oraz mechanizmów zjawiska dysocjacji jonowej. Przeprowadzenie eksperymentów badających zjawisko przewodzenia prądu elektrycznego przez roztwory wybranych substancji oraz określenie odczynu roztworów. Przedstawienie ogólnych wniosków.

BUDOWA BIAŁEK

Problem do rozwiązania w projekcie: Jak zbudowane są białka?

Cel projektu: Poznanie składu pierwiastkowego i budowy białek. Przeprowadzenie eksperymentów pozwalających określić skład pierwiastkowy białek. Przedstawienie ogólnych wniosków.

METODA NAUKOWA A PRZYPADEK

Problem do rozwiązania w projekcie: Na czym polega metoda naukowa?

Cel projektu: Poznanie etapów zdobywania informacji metodą naukową. Sformułowanie i rozwiązanie co najmniej jednego problemu badawczego za pomocą metody naukowej. Przedstawienie co najmniej dwóch osiągnięć z dziejów chemii, do których doszło dzięki zastosowaniu metody naukowej, oraz co najmniej dwóch, które są dziełem przypadku.

JASNE, ŻE ŚWIECI

Problem do rozwiązania w projekcie: Które substancje są wykorzystywane jako źródła światła?

Cel projektu: Poznanie zastosowań wybranych pierwiastków i związków chemicznych oraz ich przemian, które mogą być źródłem światła. Przeprowadzenie kilku reakcji chemicznych, którym towarzyszy wydzielenie energii w postaci światła.

HUK I HAŁAS

Problem do rozwiązania w projekcie: Do jakiego rodzaju zalicza się procesy, którym towarzyszą efekty dźwiękowe?

Cel projektu: Poznanie przykładów reakcji chemicznych i zjawisk fizycznych, którym towarzyszą efekty dźwiękowe. Przeprowadzenie eksperymentów, prezentujących efekty dźwiękowe towarzyszące różnym procesom. Przedstawienie ogólnych wniosków.

SIŁA – CZY ZAWSZE NISZCZĄCA?

Problem do rozwiązania w projekcie: Jakie są pokojowe zastosowania materiałów wybuchowych?

Cel projektu: Poznanie zastosowań wybranych pierwiastków i związków chemicznych oraz ich mieszanin, które mogą służyć do produkcji materiałów wybuchowych. Przedstawienie przykładów wykorzystania materiałów wybuchowych do celów innych niż militarne.

Wdech – wydech

Problem do rozwiązania w projekcie: Jaki jest skład powietrza wdychanego, a jaki – wydychanego? Cel projektu: Doświadczalne poznanie składu powietrza wdychanego i wydychanego. Przeprowadzenie co najmniej trzech eksperymentów badających skład powietrza.

Zwykłe niezwykłe powietrze

Problem do rozwiązania w projekcie: Jakie są właściwości powietrza i jego składników? Cel projektu: Doświadczalne poznanie właściwości powietrza i jego składników. Przeprowadzenie co najmniej trzech eksperymentów badających właściwości powietrza oraz jego składników. Przedstawienie ogólnych wniosków.

Atom – mały czy duży?

Problem do rozwiązania w projekcie: W jaki sposób obrazowo przedstawić rozmiar atomu? Cel projektu: Poznanie rzędu wielkości atomu i składających się na niego cząstek. Przedstawienie co najmniej pięciu porównań wielkości atomu z obiektami ze świata widzianego gołym okiem.

Atom atomowi nierówny

Problem do rozwiązania w projekcie: Jak przez wieki zmieniały się koncepcje budowy atomu? Cel projektu: Poznanie drogi określenia budowy atomu. Przedstawienie aktualnego modelu budowy atomu oraz co najmniej czterech modeli historycznych.

Promieniotwórczy = szkodliwy?

Problem do rozwiązania w projekcie: Czy promieniotwórczość jest wyłącznie zjawiskiem szkodliwym? Cel projektu: Poznanie historii zastosowań pierwiastków promieniotwórczych. Przedstawienie znaczenia we współczesnym świecie co najmniej trzech pierwiastków promieniotwórczych.

Zapiski z ołowianej skrzyni

Problem do rozwiązania w projekcie: Dlaczego niektóre przedmioty należące do Marii Skłodowskiej-Curie, m.in. jej dzienniki laboratoryjne, są przechowywane w szczelnie zamkniętych ołowianych skrzyniach? Cel projektu: Poznanie zjawiska promieniotwórczości. Przedstawienie trzech rodzajów promieniowania.

Jak odkryłem prawo zachowania masy?

Problem do rozwiązania w projekcie: Jakie procesy ilustrują prawo zachowania masy? Cel projektu: Poznanie prawa zachowania masy metodami doświadczenia i obserwacji. Przeprowadzenie co najmniej trzech eksperymentów i/lub obserwacji będących potwierdzeniem teorii. Przedstawienie ogólnych wniosków.

Ja, Dmitrij Iwanowicz Mendelejew...

Problem do rozwiązania w projekcie: W jaki sposób powstała tablica Mendelejewa? Cel projektu: Poznanie i przedstawienie prawa okresowości oraz budowy układu okresowego pierwiastków chemicznych.

 
Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone