Metoda projektów
O metodzie projektów
Projekt „krok po kroku”
Dokumentacja projektowa
Projekty przedmiotowe – szkoła podstawowa
Projekty przedmiotowe – gimnazjum
Projekty interdyscyplinarne
Projekt gimnazjalny

Biologia

Organizm – mechanizm – modelowanie w nauczaniu biologii

Projekt dla uczniów klas 7. Głównym jego założeniem jest skonstruowanie z dostępnych materiałów prostych modeli układów narządów człowieka. Efektem pracy będzie przede wszystkim lepsze zrozumienie powiązań pomiędzy budową a funkcją różnych narządów. Dodatkowym celem projektu może być doskonalenie umiejętności prezentacji efektów własnej pracy.

Wehikuł czasu – starzenie się organizmu

Projekt dla uczniów klas 7. Jego celem jest wyczulenie uczniów na trudności w funkcjonowaniu związane ze starzeniem się organizmu oraz próba pokonywania barier międzypokoleniowych.

Za siedmioma tkankami... – wyobraźnia w nauczaniu biologii

Projekt ma za zadanie pobudzić wyobraźnię uczniów klasy 7 i w ten sposób ułatwić im opanowanie trudnych wiadomości dotyczących mechanizmów działania układu odpornościowego. Bezpośrednim jego celem jest stworzenie opowieści (gawędy), w którą na zasadzie paraleli zostaną wplecione postaci i zdarzenia odwzorowujące te mechanizmy. Długofalowy cel projektu to zachęcenie uczniów do zgłębiania biologii.

 
Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone