Metoda projektów
O metodzie projektów
Projekt „krok po kroku”
Dokumentacja projektowa
Projekty przedmiotowe – szkoła podstawowa
Projekty przedmiotowe – gimnazjum
Projekty interdyscyplinarne
Projekt gimnazjalny

Zajęcia techniczne

„Gdy światło zielone" – konkurs wiedzy o ruchu drogowym dla uczniów klas III szkoły podstawowej – gimnazjum (nowość!)

Projekt edukacyjny dla uczniów gimnazjum z przedmiotu zajęcia techniczne (zagadnienia wychowania komunikacyjnego). Materiał pomocniczy dla nauczycieli realizujących zajęcia techniczne z wykorzystaniem zeszytu ćwiczeń pt. „Technika w praktyce. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”, wyd. Nowa Era
 


Pobierz plik
Metoda projektów – na przykładzie zajęć żywieniowych – gimnazjum

Projekt dydaktyczny dr. hab. Wojciecha Walata i dr. Waldemara Liba z zakresu technologii żywienia (metoda projektów uwzględniająca specyfikę zajęć technicznych w gimnazjum).

Metoda projektów zaproponowana do modułu żywieniowego na zajęciach technicznych w gimnazjum zakłada m.in. korelację z innymi przedmiotami, w tym z biologią (np. odżywianie, zmiany w organizmie człowieka w zależności od fizycznego obciążenia pracą, higiena, dietetyka, racjonalne planowanie żywienia) i informatyką (wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej ICT do gromadzenia, oceny, selekcji i prezentacji informacji). Zajęcia techniczne są również znakomitą okazją do rozpoznawania predyspozycji ucznia i prowadzenia preorientacji zawodowej.
 


Pobierz plik
Metoda projektów – na przykładzie zajęć krawieckich – gimnazjum

Projekt dydaktyczny dr. hab. Wojciecha Walata i dr. Waldemara Liba z zakresu technologii odzieży (metoda projektów uwzględniająca specyfikę zajęć technicznych w gimnazjum).

Metoda projektów zaproponowana do modułu krawieckiego na zajęciach technicznych w gimnazjum zakłada m.in. korelację z innymi przedmiotami, w tym z edukacją dla bezpieczeństwa (np. odzież ochronna) i informatyką (wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej ICT do gromadzenia, oceny, selekcji i prezentacji informacji). Zajęcia techniczne są również znakomitą okazją do rozpoznawania predyspozycji ucznia i prowadzenia preorientacji zawodowej.
 


Pobierz plik
Metoda projektów – na przykładzie zajęć elektryczno-elektronicznych – gimnazjum

Projekt dydaktyczny dr. hab. Wojciecha Walata i dr. Waldemara Liba z zakresu elektroniki (metoda projektów uwzględniająca specyfikę zajęć technicznych w gimnazjum).

Uczeń w życiu dorosłym chciałby osiągać sukcesy i być zadowolony ze swojej pracy zawodowej. Aby to było możliwe, musi nauczyć się planowania i organizacji własnej pracy, podejmowania decyzji i dokonywania właściwych wyborów. Metoda projektów okaże się pomocna w opanowaniu tych umiejętności. Uczeń będzie ją mógł wykorzystać również w działalności pozaszkolnej.

Metoda projektów zaproponowana do modułu elektryczno-elektronicznego na zajęciach technicznych w gimnazjum zakłada m.in. korelację z innymi przedmiotami, w tym z fizyką (np. prąd elektryczny) i informatyką (wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej ICT do gromadzenia, oceny, selekcji i prezentacji informacji). Zajęcia techniczne są również znakomitą okazją do rozpoznawania predyspozycji ucznia i prowadzenia preorientacji zawodowej.

 


Pobierz plik
 
Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone