Metoda projektów
O metodzie projektów
Projekt „krok po kroku”
Dokumentacja projektowa
Projekty przedmiotowe – szkoła podstawowa
Projekty przedmiotowe – gimnazjum
Projekty interdyscyplinarne
Projekt gimnazjalny

Język polski

Projekt edukacyjny „Janusz Korczak – pedagog XX wieku” – gimnazjum

Proponowany projekt, poszerzający wiedzę na temat życia i twórczości Janusza Korczaka, można zrealizować w ramach lekcji języka polskiego z okazji ogłoszenia roku 2012 Rokiem Korczakowskim.
Każda z czterech wyznaczonych grup wykonuje przydzielone jej zadanie w czasie trzech tygodni. Sugerowana liczba zadań oraz wyznaczonych zespołów może ulec zmianie w zależności od zainteresowania młodzieży tematem projektu.
 


Pobierz plik
Projekt edukacyjny „Dlaczego warto być wolontariuszem?” - gimnazjum

Proponowany projekt, poszerzający wiedzę na temat działań wolontariuszy, można zrealizować z okazji ogłoszenia 2011 r. Europejskim Rokiem Wolontariatu np. w ramach spotkań samorządu uczniowskiego, godzin wychowawczych czy lekcji z wiedzy o społeczeństwie. Przewidziany jest dla pięciu grup, z których każda wykonuje przydzielone jej zadanie w czasie czterech tygodni. Jako podsumowanie projektu uczniowie przygotowują Festiwal Młodego Wolontariusza oraz zakładają Szkolne Koło Wolontariatu.
Sugerowana liczba zadań projektowych oraz wyznaczonych zespołów może ulec zmianie w zależności od zainteresowania poruszanym problemem.
 


Pobierz plik
Projekt edukacyjny „Rok Miłosza” - gimnazjum

Proponowany projekt, poszerzający wiedzę na temat życia i twórczości Czesława Miłosza, można zrealizować z okazji ogłoszenia roku 2011 Rokiem Miłosza w ramach lekcji języka polskiego. Każda z pięciu wyznaczonych grup wykonuje przydzielone jej zadanie w czasie czterech tygodni. Wszyscy uczniowie – jako podsumowanie projektu – biorą udział w konkursie recytatorskim utworów poety.
Sugerowana liczba zadań oraz wyznaczonych zespołów może ulec zmianie w zależności od zainteresowania młodzieży tematem projektu.
 


Pobierz plik
Projekt edukacyjny Promocja „małej ojczyzny” - szkoły ponadgimnazjalne

Promocja „małej ojczyzny” to projekt edukacyjny przeznaczony do realizacji w pierwszej lub drugiej klasie w szkole ponadgimnazjalnej. Bardziej wskazana byłaby pierwsza zarówno ze względu na kończący się w tej klasie kurs historii, jak i możliwość lepszego poznania się uczniów i tym samym zintegrowania klasy. Przy wykonywaniu zadań przewidzianych w ramach tego projektu uczestnicy wykorzystywać będą wiadomości i umiejętności z zakresu wielu przedmiotów: języka polskiego, historii, wiedzy o kulturze, wiedzy o społeczeństwie, geografii, biologii, informatyki, języka angielskiego. Realizacja projektu będzie też wymagała współpracy z lokalnymi organami administracyjnymi i samorządowymi oraz z różnymi instytucjami działającymi w mieście, gminie, powiecie, dzielnicy.
 


Pobierz plik
Projekt edukacyjny „Z wizją czy bez wizji?” – gimnazjum

Proponowany projekt, poszerzający wiedzę na temat radia i telewizji, można zrealizować przy okazji omawiania utworów związanych z mediami. Przewidziany jest dla sześciu grup, z których każda wykonuje przydzielone jej zadanie w czasie czterech tygodni. Wszyscy uczniowie – jako podsumowanie projektu – przygotowują szkolną gazetkę prezentującą wiadomości o radiu i telewizji oraz opinie na temat zalet i wad tych mediów.
Sugerowana liczba zadań projektowych oraz wyznaczonych zespołów może ulec zmianie w zależności od konkretnych warunków klasowych.
 


Pobierz plik
Projekt edukacyjny „Jesteśmy stąd” – szkoły ponadgimnazjalne

Młodzi, kilkunastoletni ludzie często nie doceniają miejsc, w których mieszkają. Wśród nastolatków rozpowszechniony jest pogląd, że życie w innym mieście czy kraju jest ciekawsze, bogatsze w wydarzenia, bardziej obiecujące. Uważa tak znaczna część młodzieży pochodzącej nie tylko z wsi lub niewielkich miasteczek, lecz także z dużych, nowoczesnych miast.


Pobierz plik
 
Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone