Metoda projektów
O metodzie projektów
Projekt „krok po kroku”
Dokumentacja projektowa
Projekty przedmiotowe – szkoła podstawowa
Projekty przedmiotowe – gimnazjum
Projekty interdyscyplinarne
Projekt gimnazjalny

Język niemiecki

Projekt edukacyjny „Nasza klasowa gazetka” – „Unsere Klassenzeitschrift” (nowość!)

Uczniowie przygotowują w grupach lub parach projekty na jeden temat, wybrany spośród podanych kategorii. Wybór zakresu tematycznego projektu zależy od poziomu językowego uczniów. Opracowanie produktu końcowego projektu „Nasza klasowa gazetka” – „Unsere Klassenzeitschrift” nie zakłada realizacji wszystkich kategorii. Jest możliwe tworzenie grup międzyklasowych. Nauczyciel pomaga w wyborze tematu, dobieraniu się uczniów w zespoły robocze, udostępnia lub opracowuje z uczniami potrzebne materiały, narzędzia pracy (w zależności od poziomu językowego uczniów). Ustala z uczniami zasady współpracy w zespołach oraz między zespołami i nauczycielem – opiekunem projektu. Informuje uczniów o kryteriach oceny projektu. Ważny jest wybór tematu – kategorii. Słabsi uczniowie powinni raczej pracować nad prostszymi tematami, np. kącik kulinarny, redakcja sportowa. Natomiast uczniowie, którzy są mocniejsi językowo, powinni zdecydować się na tematy bardziej złożone, np. świat mody, nowości ze świata kultury, nowinki techniczne. Nauczyciel powinien czuwać nad właściwym utworzeniem grup. W tej samej grupie nie mogą pracować tylko słabi uczniowie. Uczniowie gromadzą potrzebne informacje, wykonują poszczególne zadania, konsultują się z innymi członkami zespołu na bieżąco oraz z nauczycielem według ustalonego harmonogramu. Efektem końcowym ma być opracowanie gazetki klasowej „Nasza klasowa gazetka” – „Unsere Klassenzeitschrift”, która powinna zostać zaprezentowana również na forum szkoły, np. podczas szkolnego dnia projektów lub przeglądu twórczości szkolnej. Dobrym pomysłem wydaje się również przekazanie publikacji uczniów na określony okres do biblioteki szkolnej.


Pobierz plik
 
Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone