Metoda projektów
O metodzie projektów
Projekt „krok po kroku”
Dokumentacja projektowa
Projekty przedmiotowe – szkoła podstawowa
Projekty przedmiotowe – gimnazjum
Projekty interdyscyplinarne
Projekt gimnazjalny

Historia

Moja „mała ojczyzna” i jej bohaterowie w latach 1939–1989 - szkoły ponadgimnazjalne (nowość!)

Cele ogólne:
 • wyjaśnienie pojęcia „małej ojczyzny” i zrozumienia roli, jaką odgrywa na tle całego kraju,
 • wzbudzenie zainteresowania historią najnowszą własnej miejscowości,
 • utrwalenie pamięci o osobach będących współtwórcami wydarzeń historycznych,
 • pielęgnowanie właściwych postaw patriotyzmu lokalnego.Pobierz plik
Projekt edukacyjny „Żyliśmy we wspólnym domu” - gimnazjum

Cele:
 • pogłębianie postaw szacunku i przywiązania do historii oraz dostrzeganie ich roli w budowaniu własnego państwa,
 • ukazanie uczniom wpływu historii na kształtowanie patriotyzmu i świadomości obywatelskiej,
 • rozwijanie w młodych ludziach postawy antywojenne, poszanowania praw człowieka i narodów do samostanowienia, tolerancji,
 • dostrzeżenie wpływu Żydów polskich na rozwój ojczystej kultury i nauki,
 • wejście w dorosłe życie bez uprzedzeń względem innych narodowości i przemilczeń związanych z wiedzą na temat wydarzeń historycznych,
 • budzenie zainteresowania uczniów historią, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów regionu,
 • poznawanie losów ludności żydowskiej, współtwórcy dorobku cywilizacyjnego Europy i Polski,
 • kształtowanie myślenia historycznego i krytycznego, ćwiczenie umiejętności wyciągania właściwych wniosków.


Pobierz plik
Projekt edukacyjny „Sybiracy – mało znane karty historii najnowszej Polski” - gimnazjum

Cele:
 • przybliżenie problematyki sybirackiej,
 • uwrażliwienie na jedno z najsmutniejszych wydarzeń w historii Polski,
 • uświadomienie wpływu historii na kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
 • kształtowanie postawy antywojennej, poszanowania praw człowieka i narodów do samostanowienia i tolerancji,
 • rozwijanie umiejętności wyciągania prawidłowych wniosków i wykorzystania ich w życiu dorosłym,
 • integracja pokoleń.


Pobierz plik
Projekt edukacyjny Promocja „małej ojczyzny” - szkoły ponadgimnazjalne

Promocja „małej ojczyzny” to projekt edukacyjny przeznaczony do realizacji w pierwszej lub drugiej klasie w szkole ponadgimnazjalnej. Bardziej wskazana byłaby pierwsza zarówno ze względu na kończący się w tej klasie kurs historii, jak i możliwość lepszego poznania się uczniów i tym samym zintegrowania klasy. Przy wykonywaniu zadań przewidzianych w ramach tego projektu uczestnicy wykorzystywać będą wiadomości i umiejętności z zakresu wielu przedmiotów: języka polskiego, historii, wiedzy o kulturze, wiedzy o społeczeństwie, geografii, biologii, informatyki, języka angielskiego. Realizacja projektu będzie też wymagała współpracy z lokalnymi organami administracyjnymi i samorządowymi oraz z różnymi instytucjami działającymi w mieście, gminie, powiecie, dzielnicy.
 


Pobierz plik
Projekt edukacyjny „Osiągnięcia cywilizacyjne pozaeuropejskich ludów starożytnych” – gimnazjum

Projekt należy zrealizować podczas dwóch kolejnych lekcji, na których omawiane będą zagadnienia dotyczące państw starożytnych, oraz w ramach pracy domowej. Zadaniem uczniów jest zgromadzenie i przedstawienie w ciekawej formie wiadomości na temat osiągnięć cywilizacyjnych pozaeuropejskich ludów starożytnych (zamieszkujących Egipt, Babilonię, Asyrię, Sumer, Izrael, Chiny oraz Indie), a także przykładów wykorzystania tych dokonań w świecie współczesnym.
 Pobierz plik
Projekt edukacyjny „Jesteśmy stąd” – szkoły ponadgimnazjalne

Młodzi, kilkunastoletni ludzie często nie doceniają miejsc, w których mieszkają. Wśród nastolatków rozpowszechniony jest pogląd, że życie w innym mieście czy kraju jest ciekawsze, bogatsze w wydarzenia, bardziej obiecujące. Uważa tak znaczna część młodzieży pochodzącej nie tylko z wsi lub niewielkich miasteczek, lecz także z dużych, nowoczesnych miast.


Pobierz plik
 
Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone