Metoda projektów
O metodzie projektów
Projekt „krok po kroku”
Dokumentacja projektowa
Projekty przedmiotowe – szkoła podstawowa
Projekty przedmiotowe – gimnazjum
Projekty interdyscyplinarne
Projekt gimnazjalny

Geografia

Projekt edukacyjny „Korona Gór Polski – szczyt ......... w paśmie .........” (nowość!)

Projekt „Korona Gór Polski – szczyt ......... w paśmie .........” umożliwia zrealizowanie szczegółowych wymagań podstawy programowej geografii w gimnazjum (punkty: 1.9. „projektuje i opisuje trasy podróży na podstawie map turystycznych, topograficznych i samochodowych” oraz 7.4. „uczeń przedstawia np. w formie prezentacji multimedialnej walory turystyczne wybranego regionu geograficznego ze szczególnym uwzględnieniem jego walorów kulturowych”).
 


Pobierz plik
Projekt edukacyjny „Cuda naszej gminy” (nowość!)

Projekt edukacyjny „Cuda naszej gminy” przeznaczony jest do realizacji w drugiej lub trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej i ma na celu zapoznanie uczniów z atrakcjami zamieszkiwanej przez nich gminy. W ramach projektu uczniowie będą przygotowywać w grupach: billboardy (w formie tablicy) opisujące walory przyrodnicze i kulturowe gminy w języku polskim oraz obcym, np. angielskim, plakaty przedstawiające wybrane atrakcje turystyczne gminy, a także promujące ją prezentacje multimedialne.
 


Pobierz plik
Projekt edukacyjny Promocja „małej ojczyzny” - szkoły ponadgimnazjalne

Promocja „małej ojczyzny” to projekt edukacyjny przeznaczony do realizacji w pierwszej lub drugiej klasie w szkole ponadgimnazjalnej. Bardziej wskazana byłaby pierwsza zarówno ze względu na kończący się w tej klasie kurs historii, jak i możliwość lepszego poznania się uczniów i tym samym zintegrowania klasy. Przy wykonywaniu zadań przewidzianych w ramach tego projektu uczestnicy wykorzystywać będą wiadomości i umiejętności z zakresu wielu przedmiotów: języka polskiego, historii, wiedzy o kulturze, wiedzy o społeczeństwie, geografii, biologii, informatyki, języka angielskiego. Realizacja projektu będzie też wymagała współpracy z lokalnymi organami administracyjnymi i samorządowymi oraz z różnymi instytucjami działającymi w mieście, gminie, powiecie, dzielnicy.
 


Pobierz plik
Projekt edukacyjny „Czy Polska jest krajem atrakcyjnym turystycznie?”

Przedstawiamy Państwu propozycję projektu edukacyjnego w gimnazjum z przedmiotu geografia. Celem tego projektu jest wykonanie przez zespoły uczniowskie prezentacji multimedialnych dotyczących walorów turystycznych wybranych regionów geograficznych Polski, przedstawienie prac na forum, a następnie przeprowadzenie dyskusji na temat atrakcyjności turystycznej naszego kraju. Projekt „Czy Polska jest krajem atrakcyjnym turystycznie?” umożliwia zrealizowanie szczegółowego wymagania podstawy programowej przedmiotu geografia w gimnazjum (punkt 7.4 „uczeń przedstawia np. w formie prezentacji multimedialnej walory turystyczne wybranego regionu geograficznego ze szczególnym uwzględnieniem jego walorów kulturowych”). Instrukcję projektu edukacyjnego oraz przykładową prezentację multimedialną przygotowała doświadczona nauczycielka geografii, Anna Manczyk.


Pobierz plik
 
Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone