Metoda projektów
O metodzie projektów
Projekt „krok po kroku”
Dokumentacja projektowa
Projekty przedmiotowe – szkoła podstawowa
Projekty przedmiotowe – gimnazjum
Projekty interdyscyplinarne
Projekt gimnazjalny

Fizyka

Projekt „Ruch wokół nas” – gimnazjum (nowość!)

Cel projektu: badanie ruchu ciał w otoczeniu i ich matematyczny opis.
 


Pobierz plik
Projekt „Słoneczna baza danych” – szkoła ponadgimnazjalna (nowość!)

Cel projektu: zastosowanie technologii informacyjnej do usystematyzowania informacji o ciałach niebieskich Układu Słonecznego.
W realizacji projektu zostanie wykorzystany arkusz kalkulacyjny – jako kartotekowa baza danych. Uczestnicy projektu, podzieleni na 4 grupy, wyszukują, selekcjonują i opracowują informacje potrzebne do stworzenia bazy danych na temat Układu Słonecznego.
 


Pobierz plik
Projekt edukacyjny „Każdy może oszczędzać energię elektryczną” – gimnazjum

Uświadomienie uczniom, gdzie i do czego (w gospodarstwie domowym) zużywa się najwięcej energii elektrycznej oraz znalezienie sposobów jej oszczędzania.
Uwaga: projekt skorelowany z innymi przedmiotami – matematyką i zajęciami technicznymi.
 


Pobierz plik
Projekt edukacyjny „Dzień wody” – szkoła ponadgimnazjalna

Projekt został przygotowany z myślą o uczniach szkół ponadgimnazjalnych. Możliwe i zasadne jest także wykorzystanie poszczególnych jego fragmentów na poziomie gimnazjum. Projekt koncentruje się na zagadnieniach związanych z wodą i licznych powiązaniach tego tematu z fizyką. Uczniowie uczestniczący w projekcie mają możliwość pogłębienia wiedzy o różnych właściwościach fizycznych wody, takich jak gęstość, napięcie powierzchniowe i ciepło właściwe.


Pobierz plik
 
Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone