Metoda projektów
O metodzie projektów
Projekt „krok po kroku”
Dokumentacja projektowa
Projekty przedmiotowe – szkoła podstawowa
Projekty przedmiotowe – gimnazjum
Projekty interdyscyplinarne
Projekt gimnazjalny

Edukacja dla bezpieczeństwa

Projekt edukacyjny „Działanie systemu ratownictwa w Polsce” – gimnazjum

Decyzję o wprowadzeniu metody projektu należy podjąć na początku roku szkolnego. Praca tą metodą jest zawsze interesująca dla uczniów, uaktywnia ich i wyzwala postawy twórcze, pozwala im na dużą samodzielność i kształtuje wiele przydatnych umiejętności życiowych, ucząc planowania i organizowania pracy, pracy w grupie, komunikowania się, podejmowania decyzji, samooceny i oceniania pracy innych, pozyskiwania informacji i prezentowania efektów działań. Projekt jest zadaniem, które polega na rozwiązaniu problemu i bywa czasochłonny. Dlatego przy tak małej liczbie godzin (30) przeznaczonych na realizację przedmiotu, metodę tę warto zastosować jako pracę domową wykonywaną w dłuższym czasie.


Pobierz plik
 
Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone