Metoda projektów
O metodzie projektów
Projekt „krok po kroku”
Dokumentacja projektowa
Projekty przedmiotowe – szkoła podstawowa
Projekty przedmiotowe – gimnazjum
Projekty interdyscyplinarne
Projekt gimnazjalny

Chemia

Projekt edukacyjny „ABC toksykologii życia codziennego” – szkoły ponadgimnazjalne, zakres podstawowy (nowość!)

Cele projektu
Projekt można realizować według jednego z dwóch wariantów.

Wariant A Indywidualna aktywność podmiotów projektu
Nauczyciel jest moderatorem projektu. Określa jego zasady, czuwa nad terminami, pomaga uczniom
w przezwyciężaniu trudności i rozwiązywaniu pojawiających się problemów.

Wariant BWykorzystanie gotowych rozwiązań
Nauczyciele i uczniowie mogą przystosować gotowe, sprawdzone metody realizacji projektu do własnych, autorskich koncepcji lub wykorzystać je w wersji niezmienionej.
 


Pobierz plik
Projekt edukacyjny „Związki chemiczne jako składniki emulsji kosmetycznych” – szkoły ponadgimnazjalne, zakres podstawowy (nowość!)

Cele projektu
 • doskonalenie umiejętności stawiania hipotez naukowych i formułowania problemów badawczych,
 • kształtowanie umiejętności planowania oraz prowadzenia dokumentacji prac eksperymentalnych,
 • kształtowanie umiejętności przeprowadzania naukowej weryfikacji wyników,
 • nabywanie wiedzy wykraczającej poza wymagania podstawy programowej,
 • pogłębianie umiejętności pracy w grupie.


Pobierz plik
Projekt edukacyjny „Środki czystości” – szkoły ponadgimnazjalne, zakres podstawowy (nowość!)

Cele projektu
 • doskonalenie umiejętności stawiania hipotez naukowych i formułowania problemów badawczych,
 • kształcenie umiejętności planowania oraz prowadzenia dokumentacji prac eksperymentalnych,
 • kształcenie umiejętności przeprowadzania naukowej weryfikacji wyników,
 • nabywanie wiedzy wykraczającej poza wymagania podstawy programowej,
 • pogłębianie umiejętności pracy w grupie.


Pobierz plik
Projekt edukacyjny „Terpenoidy i terpeny jako składniki olejków eterycznych” – szkoły ponadgimnazjalne, zakres podstawowy (nowość!)

Cele projektu
 • doskonalenie umiejętności stawiania hipotez naukowych i formułowania problemów badawczych,
 • kształcenie umiejętności planowania oraz prowadzenia dokumentacji prac eksperymentalnych,
 • kształcenie umiejętności przeprowadzania naukowej weryfikacji wyników,
 • nabywanie wiedzy wykraczającej poza wymagania podstawy programowej,
 • pogłębianie umiejętności pracy w grupie.


Pobierz plik
Projekt edukacyjny „Związki chemiczne jako składniki maści” – szkoły ponadgimnazjalne, zakres podstawowy (nowość!)

Cele projektu
 • doskonalenie umiejętności stawiania hipotez naukowych i formułowania problemów badawczych,
 • kształcenie umiejętności planowania oraz prowadzenia dokumentacji prac eksperymentalnych,
 • kształcenie umiejętności przeprowadzania naukowej weryfikacji wyników,
 • nabywanie wiedzy wykraczającej poza wymagania podstawy programowej,
 • pogłębianie umiejętności pracy w grupie.


Pobierz plik
Projekt edukacyjny „Substancje chemiczne o znaczeniu biologicznym” – gimnazjum

Odczynniki chemiczne można znaleźć nie tylko w laboratorium, ale również w każdym domu. Proponowany projekt pozwala uświadomić uczniom, że substancje spotykane w życiu codziennym, takie jak cukier, mleko czy olej roślinny, mogą posłużyć do wykonania ciekawych eksperymentów. Osoby zaangażowane w rozwiązywanie przedstawionych zagadnień problemowych będą miały szansę pogłębić swoją wiedzę dotyczącą składników żywności i rozwinąć twórcze myślenie.


Pobierz plik
 
Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone