Metoda projektów
O metodzie projektów
Projekt „krok po kroku”
Dokumentacja projektowa
Projekty przedmiotowe – szkoła podstawowa
Projekty przedmiotowe – gimnazjum
Projekty interdyscyplinarne
Projekt gimnazjalny

Biologia

Projekt edukacyjny „Jakie są formy ochrony przyrody w Polsce?” - szkoły ponadgimnazjalne (nowość!)

W Polsce zakres działań na rzecz ochrony przyrody regulowany jest przede wszystkim Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Przytaczanie suchych zapisów ustawy lub omawianie po kolei każdej z form ochrony przyrody nie zainteresuje jednak uczniów ani nie wpłynie na kształtowa¬nie ich postaw wobec przyrody. Dlatego warto zaangażować uczniów w projekt, który pozwoli im wykazać się samodzielnością w zdobywaniu wiedzy, kreatywnością i umiejętnością współpracy, skłoni do zdrowej rywalizacji, a także do zaangażowania się w działania na rzecz ochrony przyrody. Dzięki niemu w ciekawy sposób zostanie zrealizowany również cel szczegółowy 2.1 zawarty w nowej podstawie programowej: „uczeń […] przedstawia prawne formy ochro¬ny przyrody w Polsce […]”.
 


Pobierz plik
Projekt edukacyjny „Ptasi zakątek” (nowość!)

Gwałtowny rozwój miast wpływa na zmniejszanie się przestrzeni przyrodniczej. Miasta zabierają obszary leśne i rolnicze, nie omijając przy tym miejsc o dużych walorach przyrodniczych. Przywracanie przestrzeni miejskiej ptakom ma istotne znaczenie nie tylko dla stanu ich populacji, lecz także dla jakości naszego życia. Jeśli uświadomimy sobie, że rodzina sikor bogatek (ważących około 15–20 g) zjada rocznie ponad 70 kg owadów, to odpowiedź na pytanie, jak walczyć z plagą much, komarów i meszek, jest oczywista. Ptaki pełnią też funkcję estetyczną i odgrywają ważną rolę w zachowaniu równowagi w ekosystemach terenów zielonych w miastach. Dlatego przy urządzaniu tych terenów, np. wokół szkół i innych budynków użyteczności publicznej, warto pamiętać o stworzeniu optymalnych warunków nie tylko dla przebywających w nich ludzi, lecz także dla tych zwierząt.
 


Pobierz plik
Projekt edukacyjny Promocja „małej ojczyzny” - szkoły ponadgimnazjalne

Promocja „małej ojczyzny” to projekt edukacyjny przeznaczony do realizacji w pierwszej lub drugiej klasie w szkole ponadgimnazjalnej. Bardziej wskazana byłaby pierwsza zarówno ze względu na kończący się w tej klasie kurs historii, jak i możliwość lepszego poznania się uczniów i tym samym zintegrowania klasy. Przy wykonywaniu zadań przewidzianych w ramach tego projektu uczestnicy wykorzystywać będą wiadomości i umiejętności z zakresu wielu przedmiotów: języka polskiego, historii, wiedzy o kulturze, wiedzy o społeczeństwie, geografii, biologii, informatyki, języka angielskiego. Realizacja projektu będzie też wymagała współpracy z lokalnymi organami administracyjnymi i samorządowymi oraz z różnymi instytucjami działającymi w mieście, gminie, powiecie, dzielnicy.
 


Pobierz plik
Projekt edukacyjny „Czy nasze działania wpływają na globalne ocieplenie?”

Przedstawiamy Państwu propozycję projektu edukacyjnego przeznaczonego do realizacji w gimnazjum w ramach przedmiotu biologia. Celem tego projektu jest wykazanie przez zespoły uczniowskie wpływu jednostki na globalne ocieplenie i publiczne zaprezentowanie wyników swojej pracy w formie 7-minutowych filmów. Projekt „Czy nasze działania wpływają na globalne ocieplenie?” umożliwia realizację treści nauczania określonych w wymaganiach szczegółowych podstawy programowej (punkt X.1 „uczeń przedstawia przyczyny i analizuje skutki globalnego ocieplenia klimatu”). Projekt przygotowała doświadczona nauczycielka, Joanna Lewandowska.


Pobierz plik
 
Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone