Metoda projektów
O metodzie projektów
Projekt „krok po kroku”
Dokumentacja projektowa
Projekty przedmiotowe – szkoła podstawowa
Projekty przedmiotowe – gimnazjum
Projekty interdyscyplinarne
Projekt gimnazjalny

Projekty interdyscyplinarne

Projekt edukacyjny „Żyliśmy we wspólnym domu” - gimnazjum

Cele:
  • pogłębianie postaw szacunku i przywiązania do historii oraz dostrzeganie ich roli w budowaniu własnego państwa,
  • ukazanie uczniom wpływu historii na kształtowanie patriotyzmu i świadomości obywatelskiej,
  • rozwijanie w młodych ludziach postawy antywojenne, poszanowania praw człowieka i narodów do samostanowienia, tolerancji,
  • dostrzeżenie wpływu Żydów polskich na rozwój ojczystej kultury i nauki,
  • wejście w dorosłe życie bez uprzedzeń względem innych narodowości i przemilczeń związanych z wiedzą na temat wydarzeń historycznych,
  • budzenie zainteresowania uczniów historią, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów regionu,
  • poznawanie losów ludności żydowskiej, współtwórcy dorobku cywilizacyjnego Europy i Polski,
  • kształtowanie myślenia historycznego i krytycznego, ćwiczenie umiejętności wyciągania właściwych wniosków.

 


Pobierz plik
 
Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone