Metoda projektów
O metodzie projektów
Projekt „krok po kroku”
Dokumentacja projektowa
Projekty przedmiotowe – szkoła podstawowa
Projekty przedmiotowe – gimnazjum
Projekty interdyscyplinarne
Projekt gimnazjalny

Projekty interdyscyplinarne

Projekt edukacyjny „Sybiracy – mało znane karty historii najnowszej Polski” - gimnazjum

Cele:
  • przybliżenie problematyki sybirackiej,
  • uwrażliwienie na jedno z najsmutniejszych wydarzeń w historii Polski,
  • uświadomienie wpływu historii na kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
  • kształtowanie postawy antywojennej, poszanowania praw człowieka i narodów do samostanowienia i tolerancji,
  • rozwijanie umiejętności wyciągania prawidłowych wniosków i wykorzystania ich w życiu dorosłym,
  • integracja pokoleń.

 


Pobierz plik
 
Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone