Metoda projektów
O metodzie projektów
Projekt „krok po kroku”
Dokumentacja projektowa
Projekty przedmiotowe – szkoła podstawowa
Projekty przedmiotowe – gimnazjum
Projekty interdyscyplinarne
Projekt gimnazjalny

Krok 8. – Promocja projektu

Ważne jest, aby działania podejmowane w trakcie realizacji projektu były widoczne w najbliższym środowisku. Aktywność uczniów ma angażować społeczność lokalną, a praca szkoły powinna zostać zauważona. Warto spróbować dotrzeć do lokalnych mediów i zastanowić się, w jakiej formie zaprezentować rezultaty końcowe pracy młodych ludzi. Można też podjąć współpracę z lokalnymi instytucjami, z których usług korzysta większa liczba osób, np. z ośrodkiem kultury, domem pomocy społecznej, przedszkolami, innymi szkołami, z przedsiębiorstwami czy bankami. Dobrze jest również nawiązać kontakt z organizacjami pozarządowymi.
 
Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone