Metoda projektów
O metodzie projektów
Projekt „krok po kroku”
Dokumentacja projektowa
Projekty przedmiotowe – szkoła podstawowa
Projekty przedmiotowe – gimnazjum
Projekty interdyscyplinarne
Projekt gimnazjalny

Krok 7. – Opracowanie narzędzi do oceny projektu

Warto wiedzieć, co sądzą o działaniach odbywających się w ramach projektu jego odbiorcy oraz jak oceniają swój udział osoby w niego zaangażowane. Dzięki temu możliwe jest dokonanie zarówno ewaluacji zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Jej wyniki umożliwiają uskutecznianie podejmowanych działań jeszcze w trakcie ich wykonywania oraz systematyczne sprawdzanie, co się udało, a co należałoby zmienić w trakcie realizacji kolejnego przedsięwzięcia. Zatem następnym krokiem podczas działań projektowych powinno być sporządzenie planu ewaluacji i opracowanie narzędzi oceny, czyli np. przygotowanie formularzy ankiet.

Ankieta jest najprostszym i najbardziej popularnym sposobem sprawdzenia opinii na dany temat. Nauczyciel przygotowuje prosty, czytelny oraz łatwy do późniejszego opracowania formularz i prosi o jego wypełnienie uczniów, nauczycieli, dyrekcję, rodziców, ewentualnie – inne współpracujące osoby. Można również przeprowadzać wywiady, zapisywać obserwacje w formie notatek, tworzyć raporty i sprawozdania lub analizować tzw. produkty końcowe projektu. Dzięki tym działaniom możliwe jest systematyczne sprawdzanie, jakie decyzje i posunięcia okazały się słuszne oraz co należałoby zmienić podczas realizacji kolejnego projektu. Wskaźnikiem rozwoju uczniów, dokonującego się w trakcie działań projektowych, są też oceny. Kiedy porównamy oceny młodych ludzi sprzed rozpoczęcia projektu i po jego zakończeniu, otrzymamy obraz ich postępów.
 
Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone