Metoda projektów
O metodzie projektów
Projekt „krok po kroku”
Dokumentacja projektowa
Projekty przedmiotowe – szkoła podstawowa
Projekty przedmiotowe – gimnazjum
Projekty interdyscyplinarne
Projekt gimnazjalny

Krok 5. – Zaprezentowanie wstępnego harmonogramu i uściślenie zadań

W tej fazie przygotowań należy zorganizować spotkanie dla uczniów zainteresowanych udziałem w projekcie lub podzielić się z nimi pomysłem jego realizacji podczas lekcji. Trzeba opisać ideę, określić ramy czasowe, wyjaśnić cele, omówić formę efektów finalnych i sposób ich prezentacji. Opis taki powinien dać uczniom pełen obraz tego, jak będą przebiegać działania. Warto spytać ich o opinię na temat zaprezentowanej koncepcji i zaprosić do omówienia lub stworzenia szczegółowego planu projektu. Młodzi ludzie mogą rozwinąć przedstawione przez nauczyciela pomysły i zaproponować własne. Jeżeli są przyzwyczajeni do tradycyjnych metod pracy, więcej czasu należy poświęcić na wyjaśnienie zasad działania w małych zespołach.

Nauczyciel powinien również określić, jaka będzie jego rola w projekcie, czyli m.in. ustalić z uczniami, kiedy i w jaki sposób będą mogli z się z nim konsultować oraz w jakiej formie będą zdawać relacje z wykonywanych zadań. Należy też zaprezentować zasady oceniania – dotyczy to zarówno oceny cząstkowej, jak i końcowej. Warto zapisać wszystkie przyjęte ustalenia. Na koniec nauczyciel prosi, aby jeden z uczniów przygotował szczegółowy harmonogram działań, zawierający nazwiska osób odpowiedzialnych za wykonanie poszczególnych zadań. Plan ten powinien być udostępniony wszystkim zainteresowanym realizacją projektu.
 
Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone