Metoda projektów
O metodzie projektów
Projekt „krok po kroku”
Dokumentacja projektowa
Projekty przedmiotowe – szkoła podstawowa
Projekty przedmiotowe – gimnazjum
Projekty interdyscyplinarne
Projekt gimnazjalny

Krok 3. – Znalezienie sojuszników i oszacowanie zasobów

Na etapie tym bardzo ważna jest rozmowa na temat projektu z dyrekcją i osobami uczącymi młodych ludzi, którzy mają wziąć udział w przedsięwzięciu. W jej trakcie należy przedstawić swoją propozycję, wskazać możliwe korzyści, zaprezentować wstępny harmonogram, a także zaproponować współpracę i poprosić o wsparcie. Ponadto warto zorientować się, z jakimi instytucjami, organizacjami lub osobami można podjąć współdziałanie.

Kolejnym krokiem jest ustalenie, którzy uczniowie chcieliby zaangażować się w dodatkowe działania. Należy wyłonić grupę liderów, pomagających nauczycielowi w zarządzaniu projektem. Trzeba także określić, jakie pomoce będą niezbędne na poszczególnych etapach pracy (np. materiały, sprzęt, sale).

Gdy w planie jest skorzystanie z pomocy określonych instytucji, warto zapytać ich przedstawicieli o zgodę na podjęcie współpracy. Jeżeli na terenie szkoły mają odbyć się wydarzenia związane z projektem, należy ustalić ich terminy z dyrekcją i innymi nauczycielami.
 
Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone