Metoda projektów
O metodzie projektów
Projekt „krok po kroku”
Dokumentacja projektowa
Projekty przedmiotowe – szkoła podstawowa
Projekty przedmiotowe – gimnazjum
Projekty interdyscyplinarne
Projekt gimnazjalny

Krok 1. – Określenie tematu

Pracę nad projektem należy rozpocząć od zapoznania się z podstawą programową, wymaganiami egzaminacyjnymi oraz podręcznikami, z których korzystają uczniowie. Trzeba także ustalić, jaką wiedzę przekazać uczniom, do czego ich przekonać, jakie umiejętności w nich rozwinąć oraz w jakie działania mogą zaangażować się młodzi ludzie, aby osiągnąć postawiony przez nauczyciela cel. Warto także przeanalizować założenia programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły pod kątem przyszłego projektu.

Niezwykle pomocna w realizacji przedsięwzięcia okazuje się choćby pobieżna diagnoza środowiska, w którym pracuje osoba podejmująca działania projektowe. Projekt bowiem, jako aktywność społeczna, nie funkcjonuje w próżni. Ważnym etapem jest określenie problemów występujących w otaczającej szkołę rzeczywistości oraz ustalenie, co warto spróbować w niej zmienić i jakie nastawienie wobec niej kształtować w młodych ludziach.

W trakcie formułowania tematu projektu przydatna jest też rozmowa z uczniami. Można zapytać, co ich najbardziej porusza, czym się najbardziej martwią, a co sprawia im radość oraz które z tematów omawianych na zajęciach były dla nich najciekawsze. Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych informacji należy określić temat, nie tylko związany z treściami zawartymi w podstawie programowej, lecz także zachęcający do rozpoczęcia głębszych poszukiwań.
 
Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone