Metoda projektów
O metodzie projektów
Projekt „krok po kroku”
Dokumentacja projektowa
Projekty przedmiotowe – szkoła podstawowa
Projekty przedmiotowe – gimnazjum
Projekty interdyscyplinarne
Projekt gimnazjalny

Pobierz plik

Scenariusz godziny wychowawczej

Głównym celem tej lekcji wychowawczej jest dostarczenie uczniom wiedzy na temat przepisów prawa dotyczących realizacji projektu w gimnazjum oraz wyjaśnienie głównych założeń tej metody. Niezwykle ważne jest, aby uczniowie zainteresowali się proponowanym sposobem pracy, zwrócili uwagę na jego odmienność od znanych już wcześniej technik oraz dostrzegli wynikające z niego korzyści. Wpłynie to znacząco na ich motywację do wykonywania zadań przy realizacji projektu. Zaprezentowane rozwiązania prawne (kryteria oceny zachowania, regulamin) mają charakter przykładowy.
 
Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone