Metoda projektów
O metodzie projektów
Projekt „krok po kroku”
Dokumentacja projektowa
Projekty przedmiotowe – szkoła podstawowa
Projekty przedmiotowe – gimnazjum
Projekty interdyscyplinarne
Projekt gimnazjalny

Pobierz plik

Kryteria oceny zachowania ucznia

(do kryteriów zapisanych już w statucie dodajemy nowe,
określające udział ucznia w projekcie)

Ocena WZOROWA
•    …
•    …
•    …
•    Uczeń wykazał się dużą samodzielnością, aktywnością i kreatywnością na każdym etapie realizowanego projektu, wzorowo pełnił swoją funkcję w zespole, wspierał działania innych członków zespołu.

Ocena BARDZO DOBRA
•    …
•    …
•    …
•    Uczeń aktywnie uczestniczył we wszystkich etapach realizowanego projektu, samodzielnie wykonywał powierzone zadania, bezkonfliktowo współpracował w zespole.

Ocena DOBRA
•    …
•    …
•    …
•    Uczeń uczestniczył w większości działań projektowych, wykonywał przydzielone mu zadania, współpracował w zespole.

Ocena POPRAWNA
•    …
•    …
•    …
•    Uczeń brał udział w części działań projektowych, podczas wykonywania zadań korzystał z pomocy innych członków zespołu, czasami opóźniał pracę lub stwarzał konflikty.

Ocena NIEODPOWIEDNIA
•    …
•    …
•    …
•    Uczeń przystąpił do pracy nad projektem, ale nie zrealizował żadnego
z przydzielonych zadań, mimo wsparcia udzielonego przez pozostałych członków zespołu, często opóźniał pracę lub stwarzał konflikty.

Ocena NAGANNA
•    …
•    …
•    …
•    Uczeń odmówił udziału w projekcie lub był członkiem zespołu projektowego, ale nie wykonał żadnych zadań, celowo utrudnił pracę innym.
 
Inne przykłady kryteriów:
Jacek Strzemieczny, Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów,
http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=388&Itemid=992 [dostęp: 30.10.2010] s.77-79.
 
Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone