Metoda projektów
O metodzie projektów
Projekt „krok po kroku”
Dokumentacja projektowa
Projekty przedmiotowe – szkoła podstawowa
Projekty przedmiotowe – gimnazjum
Projekty interdyscyplinarne
Projekt gimnazjalny

Sposoby prezentacji rezultatów projektu

Prezentacja wyników pracy uczniów jest niezbędnym etapem przedsięwzięcia. Młodzi ludzie wspólnie z nauczycielem mogą np. przygotować wystawę prac plastycznych, wystawę fotograficzną, nagrać audycję radiową, zrealizować film, opracować stronę internetową, zorganizować apel, konferencję, seminarium lub happening, przygotować montaż słowno-muzyczny czy inscenizację, przeprowadzić konkurs, opracować publikację bądź poprowadzić warsztaty dla innych uczniów.

Prezentacja rezultatów projektu może odbyć się w mniej typowym miejscu i w bardziej oryginalnej formie. Uczniowie mogą wystąpić na scenie miejscowego teatru, w sali kinowej, skorzystać z pomieszczeń ośrodka kultury czy biblioteki miejskiej. Mogą również zaprezentować efekty pracy przed uczniami innej szkoły, a także w pobliskim przedszkolu czy domu opieki społecznej. Przedstawienie wyników działań poza szkołą jest dla młodych ludzi dodatkowym czynnikiem motywującym i dostarczającym emocji.
 
Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone