Metoda projektów
O metodzie projektów
Projekt „krok po kroku”
Dokumentacja projektowa
Projekty przedmiotowe – szkoła podstawowa
Projekty przedmiotowe – gimnazjum
Projekty interdyscyplinarne
Projekt gimnazjalny

Rola nauczyciela jako koordynatora projektu

Kiedy nauczyciel proponuje uczniom pracę metodą projektu, powinien przyjąć wobec młodych ludzi rolę inną niż tradycyjna. Kieruje przebiegiem przedsięwzięcia, zatem musi:
• być organizatorem, strategiem i negocjatorem,
• motywować uczniów,
• inicjować działania,
• przewidywać możliwe skutki poszczególnych posunięć.

Nauczyciel odgrywa więc rolę inspiratora, koordynatora i konsultanta. Powinien posiadać wiedzę z zakresu problematyki, której projekt dotyczy. Musi znać także technikę planowania działań, ustalić realne terminy wykonania poszczególnych zadań, a także pomagać uczniom w podejmowaniu decyzji dotyczących podziału obowiązków i orientować się, jakimi zasobami dysponuje szkoła oraz jakie mogą być ewentualne koszty sfinalizowania niektórych etapów projektu.

Praca metodą projektu wymaga od nauczyciela koordynującego rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych – m.in. umiejętności pozyskiwania do współuczestnictwa jak największej liczby osób (np. sponsorów, rodziców, przedstawicieli środowiska lokalnego) – oraz zdolności do motywowania uczniów i nauczycieli współpracujących. Ważne jest także twórcze i odważne podejście do problemów, które mogą pojawić się w trakcie pracy.

Podczas realizacji projektu postawa nauczyciela, który czuwa nad przebiegiem działań, jest niezwykle ważna. Musi on zdawać sobie sprawę, że w trakcie pracy tą metodą nie można wszystkiego ściśle określić, a rezultat może być inny niż oczekiwany skutek przedsięwzięcia. Projekt, nawet jeśli realizujemy go według pomysłu wielokrotnie sprawdzonego w praktyce, ma zawsze cechy działania nowatorskiego.

Zdarza się, że przedsięwzięcie w trakcie realizacji „dojrzewa”, pojawiają się nowe pomysły, a nieprzewidziane sytuacje wymagają wprowadzenia zmian. Zarządzanie projektem oznacza kierowanie nim od pojawienia się koncepcji do zakończenia pracy oraz dostosowywanie go do rzeczywistych warunków.

Wiele osób realizujących projekty różnego typu podkreśla, że mają one rozmaite fazy. Jedną z nich jest tzw. czarna godzina projektu – moment kryzysowy, w którym okazuje się, że określone działania nie przebiegają tak, jak je sobie wcześniej zaplanowaliśmy.

Kiedy jednak zdołamy pokonać ten etap, pierwsze znaczące rezultaty zaczynają przynosić satysfakcję. Jeśli do projektu podejdziemy w sposób profesjonalny, a zarazem uznamy, że może być on dla uczniów świetną zabawą, przedsięwzięcie z pewnością zakończy się sukcesem.
 
Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone