Co trzeba wiedzieć o konkursie „Projekt z klasą”, czyli regulamin w pigułce


Kiedy i gdzie zgłaszać:
O czym pamiętać:
 • NOWOŚĆ! konkurs przeznaczony jest dla klas 4-7 ze szkół podstawowych oraz dla szkół ponadpodstawowych (gimnazja, licea, technika, szkoły branżowe i zawodowe)
 • do konkursu można zgłosić projekt edukacyjny, którego realizacja już się rozpoczęła lub taki, który jest dopiero planowany
 • na czele projektu zgłoszonego do konkursu stoi nauczyciel – opiekun grupy konkursowej (jeden opiekun = jeden projekt)
 • Jeden opiekun grupy może zgłosić jeden projekt w ramach danego poziomu nauczania (czyli np. nauczyciel, który uczy w szkole podstawowej i gimnazjum, może zgłosić jeden projekt z grupą gimnazjalistów i jeden projekt z grupą uczniów szkoły podstawowej).
 • szkołę może reprezentować kilka projektów zgłoszonych przez różnych opiekunów
 • pełen regulamin konkursu znajduje się na www.projektzklasa.pl i warto go przeczytać!

Jaki projekt ma największe szanse na wygraną? Taki, który spełnia wszystkie kryteria oceny projektów:
 • kreatywne i ambitne założenia
 • interesująca i oryginalna tematyka
 • pozytywny wpływ projektu na otoczenie (szkoła, lokalna społeczność)
 • zastosowanie różnorodnych metod pracy
 • korzyści edukacyjne dla ucznia
 • elementy stanowiące o unikatowości pracy konkursowej
 • precyzyjny opis projektu i sposobu jego realizacji
 • ciekawy sposób przedstawienia projektu (plik graficzny, foto-relacja, prezentacja, filmik)


Głosowanie internautów
 • głosowanie odbywa się od 4 do 14 grudnia 2017
 • internauci wybierają 10 najciekawszych projektów (granty w wysokości 1000 zł otrzymuje po 5 projektów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które w głosowaniu internautów zdobyły największą liczbę głosów)
 • szczegóły dotyczące sposobu głosowania znajdują się w regulaminie głosowania na www.projektzklasa.pl

Obrady Kapituły Konkursu:
 • komisja debatuje od 15 grudnia 2017 do 15 stycznia 2018
 • spośród wyselekcjonowanych prac jury wskazuje 40 projektów (20 ze szkół podstawowych i 20 ze szkół ponadpodstawowych), którym zostanie przyznanych 40 grantów po 1000 zł każdy
 • osobno jury wskazuje 5 projektów, które otrzymają granty po 2000 zł w kategoriach specjalnych (bez podziału na rodzaj szkoły)

Jak zwiększyć szansę na wygraną
 • koniecznie przeczytaj Regulamin konkursu, w którym ściśle opisano kryteria oceny prac i inne ważne szczegóły dotyczące udziału w konkursie
 • aby zdobyć serca internautów, przygotuj ciekawe materiały informacyjno-reklamowe dotyczące Twojego projektu… a także zachęć jak najwięcej znajomych do głosowania!
 • jury z pewnością doceni prace ściśle spełniające wymogi regulaminu, jasno komunikujące swój cel, kreatywne, a zarazem pożyteczne i możliwe do realizacji w praktyce. Powodzenia!


Sprawdź, czy wygrałeś!
 • lista nagrodzonych projektów zostanie opublikowana 16 stycznia 2018 roku na www.projektzklasa.pl
 • zdobyte granty łączą się, czyli każdy projekt ma szansę zdobyć nawet 4000 zł (1000 zł w głosowaniu jury, 1000 zł w głosowaniu internautów, 2000 zł w kategorii specjalnej)

Wykaz nagród:
 • Granty Internautów – 10 x po 1000 zł (w tym 5 grantów dla szkół podstawowych, 5 grantów dla szkół ponadpodstawowych)
 • Granty Kapituły Konkursu – 40 x po 1000 zł (w tym 20 grantów dla szkół podstawowych, 20 grantów dla szkół ponadpodstawowych
 • Granty w Kategoriach Specjalnych – 5 x po 2000 zł (bez podziału na rodzaj szkoły)
 • certyfikat „Dobrze zaPROJEKTowanej szkoły 2018” dla każdej szkoły biorącej udział w konkursie
 • certyfikat „PROJEKTant edukacji” dla nauczycieli-opiekunów grup
 • dyplomy dla wszystkich laureatów konkursu


Co, kiedy i jak
 • konkursowe nagrody pieniężne zostaną przekazane przelewem na rzecz szkół, z których zostały zgłoszone zwycięskie prace konkursowe
 • tytuł przelewu będzie wskazywał, że jest to nagroda za konkurs „Projekt z klasą” z przeznaczeniem na realizację zwycięskiego projektu
 • certyfikaty zostaną przesłane pocztą na adres szkół, z których pochodzą drużyny biorące udział w konkursie
 • WAŻNE: Opiekun zwycięskiej grupy konkursowej musi upewnić się, że dopełnił wszystkich formalności umożliwiających odebranie nagrody – prosimy o zapoznanie się z regulaminem Konkursu, § 5 pkt 3


* Regulamin Konkursu wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o.
pod nazwą „Projekt z klasą” w pełnej wersji znajduje się tutaj
 
Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone