Nagrody w konkursie


Pula grantów to aż 62 tysięce złotych!

Infografika
Granty łączą się, więc każda drużyna
ma szansę zdobyć nawet 4000 zł!

Kategorie specjalne


Budujemy relacje
W tej kategorii nagradzamy projekty wychodzące poza mury szkoły, angażujące lub aktywizujące osoby i środowiska zewnętrzne, w szczególności społeczności lokalne.
Stosujemy nowe technologie
W tej kategorii nagradzamy projekty realizowane z wykorzystaniem nowych technologii komunikacyjno-informacyjnych, inżynieryjnych lub informatycznych.
Myślimy nieszablonowo
W tej kategorii nagradzamy projekty cechujące się pomysłowością i oryginalnością przyjętych założeń i rozwiązań, oparte na nieszablonowym podejściu do opracowywanego zagadnienia.
Działamy z sercem
W tej kategorii nagradzamy projekty promujące empatię, uczące bezinteresowności, zakładające pomoc i działania na rzecz potrzebujących (osób, stworzeń, środowisk); działania te mogą mieć różnorodny charakter, np. profilaktyka, edukacja, integracja, socjalizacja itp.
Prezentujemy projekt
W tej kategorii nagradzamy najlepsze, najciekawsze, najbardziej wciągające prezentacje, filmy, fotografie, dokumentacje multimedialne dotyczące zgłoszonych projektów.
Kategoria jubileuszowa:
świętujemy niepodległość
W tej kategorii nagrodzimy projekt, który zaproponuje nieszablonowy, angażujący pomysł na świętowanie, uczczenie lub upamiętnienie 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Szczególnie docenimy interdyscyplinarność i innowacyjność projektu, a także jego wymiar praktyczny w odniesieniu do szkolnej/lokalnej społeczności.

Nagrody dla szkoły


certyfikat Certyfikat "Dobrze zaProjektowanej szkoły"
Dla każdej szkoły biorącej udział.
mapa Miejsce na mapie "Dobrze zaProjektowanej edukacji"
Dla każdej szkoły biorącej udział.

Nagrody dla uczestników


certyfikat Certyfikat "PROJEKTant edukacji"
Dla każdego nauczyciela biorącego udział w konkursie.
dyplomy Dyplomy
Dla wszystkich laureatów konkursu.
 
Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone