Metoda projektów
O metodzie projektów
Projekt „krok po kroku”
Dokumentacja projektowa
Projekty przedmiotowe – szkoła podstawowa
Projekty przedmiotowe – gimnazjum
Projekty interdyscyplinarne
Projekt gimnazjalny

Pobierz plik

Przykładowy kontrakt


…………………………………………….
miejscowość, data

Kontrakt

Umowę zawarto w dniu ……………………........................… między nauczycielem …………………

……………………………………………………….. a uczniami klasy ……………………...

reprezentowanymi przez liderów grup.

Dotyczy terminowej, samodzielnej i twórczej realizacji projektu na temat:

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Prezentacja projektu odbędzie się na lekcji …………………………………… w dniu ……………………….

Czas prezentacji − …………………………………..

Podpis nauczyciela 

……………………………………… 

Podpisy liderów grup

I …………………………………

II ………………………………...

III ………………………………...

IV ………………………………...

V ………………………………...

VI ………………………………...

 
Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone