Metoda projektów
O metodzie projektów
Projekt „krok po kroku”
Dokumentacja projektowa
Projekty przedmiotowe – szkoła podstawowa
Projekty przedmiotowe – gimnazjum
Projekty interdyscyplinarne
Projekt gimnazjalny

Pobierz plik

Przykładowa karta samooceny ucznia


Oceń w skali 0–6 swój wkład w pracę nad realizacją projektu.

Oceniane elementy

Liczba punktów

Zrealizowanie przydzielonych zadań.

Dotrzymywanie ustalonych terminów.

Zaangażowanie w pracę.

Współpraca z innym członkami grupy.

Udzielanie pomocy pozostałym osobom z zespołu.

Zaprezentowanie opracowanego materiału.

Konsultowanie wątpliwości z opiekunem projektu.

Suma punktów:

 
Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone