Metoda projektów
O metodzie projektów
Projekt „krok po kroku”
Dokumentacja projektowa
Projekty przedmiotowe – szkoła podstawowa
Projekty przedmiotowe – gimnazjum
Projekty interdyscyplinarne
Projekt gimnazjalny

Pobierz plik

Przykładowa karta oceny projektu


Numer grupy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Termin prezentacji: . . . . . . . . . . .

Imiona i nazwiska uczniów: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Oceniane elementy prezentacji

Liczba punktów

Właściwe zaplanowanie pracy.

Podział zadań zgodnie z umiejętnościami i zainteresowaniami poszczególnych członków grupy.

Zaangażowanie wszystkich osób z zespołu.

Dokumentowanie prac nad projektem.

Wykorzystanie informacji z różnorodnych źródeł.

Uporządkowanie i krytyczna analiza zebranych materiałów.

Przygotowanie tekstów.

Opracowanie graficzne.

Wykazanie się zdolnościami organizacyjnymi.

Kreatywność, oryginalność.

Systematyczność pracy, terminowość.

Prezentacja efektów pracy.

Udział w przedstawieniu.

Suma punktów:

 
Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone