Metoda projektów
O metodzie projektów
Projekt „krok po kroku”
Dokumentacja projektowa
Projekty przedmiotowe – szkoła podstawowa
Projekty przedmiotowe – gimnazjum
Projekty interdyscyplinarne
Projekt gimnazjalny

Pobierz plik

Przykładowa karta oceny prezentacji


Numer grupy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Termin prezentacji: . . . . . . . . . . .

Imiona i nazwiska uczniów: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Oceniane elementy prezentacji

Liczba punktów

Zgodność z tematem.

Poziom merytoryczny.

Poprawność językowa.

Posługiwanie się słownictwem właściwym dla tematu i zrozumiałym dla innych.

Operowanie głosem (poprawna dykcja, odpowiednia intonacja
i modulacja głosu).

Odpowiednie tempo prezentacji.

Uporządkowany i logiczny układ prezentacji (trójdzielna budowa
– wstęp, rozwinięcie, zakończenie).

Estetyka wykonania pracy.

Oryginalna i pomysłowa forma prezentacji.

Zaangażowanie wszystkich członków zespołu w zaprezentowanie projektu.

Dbałość o zainteresowanie odbiorców.

Wykorzystanie zaplanowanego czasu.

Suma punktów:

 
Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone