Liczba głosów: 203

Projekt nr 00295
Tryton - robot pobierający próbki wody.

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Naszym nowym projektem jest robot, którego zadaniem będzie ułatwienie człowiekowi pracy przy pobieraniu próbek wody z akwenów. Tryton będzie robotem wodno-lądowym dzięki czemu dotrze na miejsce poboru bez udziału człowieka.

Próbki mogą posłużyć do badania:

 • ilości oraz składu gatunkowego fitoplanktonu w zbiornikach wodnych;
 • koncentracji chlorofilu w wodzie;
 • pH wody – odczynu roztworu, o którym decyduje nasycenie wody dwutlenkiem węgla;
 • Występowania azotanów, azotynów, fosforanów i żelaza VI;
 • twardości  wody  (rozpuszczone w wodzie  sole  wapnia  i  magnezu)
 • Zawartości tlenu i określonych związków chemicznych.
 • Właściwości fizycznych takich jak: mętność, barwa, zapach, temperatura;

Robot będzie zbudowany na wzór katamaranu, co zapewni mu właściwą stabilizację w trakcie operacji wodno -lądowych.

Kamera umożliwi bieżącą kontrolę warunków w najbliższym otoczeniu robota oraz poprawność wykonywania sekwencji poboru próbek;

Urządzenie zostanie wyekwipowane w moduł GPS umożliwiający automatyczną nawigację do współrzędnych punktu poboru wyznaczonego na podstawie mapy batymetrycznej.

Do utrzymania pozycji poboru posłuży dryfkotwa. Dzięki niej robot ustawi się w linii wiatru, co zmniejszy jego dryf.

Urządzenie zostanie wyposażone w czujniki zanurzenia, które pozwolą automatycznie unosić płetwę sterową.

Moduł komunikacyjny umożliwi awaryjne przejęcie kontroli nad robotem oraz zdalne sterowanie.

Robot będzie zaopatrzony w mechanizm opuszczający oraz wciągający za pomocą linki próbnik -batometr.

Postęp prac nad projektem można na śledzić na blogu zespołu: https://pepikroboteam.wordpress.com/blog/

Więcej o zesople na stronie: https://pepikroboteam.wordpress.com/about/

 

Cele projektu

 • Próbki wody do badań pobiera się z głębokości ponad 10 metrów. Wiąże się to z wypożyczeniem łodzi i często wynajęciem kapitana. Nasz robot ułatwi pobieranie próbek i obniży koszta z tym związane.
 • Zwiększenie umiejętności programowania i projektowania 3d.
 • Zbudowanie maszyny poruszającej się po lądzie i po wodzie.
 • Zwiększenie wiedzy z dziedziny elektroniki.

Elementy unikatowe

 • połączenie zagadnień z robotyki z biologią i ochroną środowiska
 • strona www, animacje oraz filmy promujące projekt
 • wspópraca z sanepidem
 • w planach mamy wystawienie robota w zawodach organizowanych przez uczelnie w całej Polsce

Miejsce i czas realizacji

Prace nad robotem odbywają się podczas zajęć koła robotyki w szkole.

Rok szkolny 2017/2018.

Wykorzystanie grantu

Ewnetualną wygraną przeznaczymy na pokrycie kosztów związanych z udziałem w zawodach w Opolu, Poznaniu i Gdańsku.

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
Grzegorz Nowik

Szkoła:
III Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego, Białystok

Adres szkoły:
Pałacowa 2/1, 15-042
Białystok

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone