Liczba głosów: 246

Projekt nr 00287
Nowe życie surowców wtórnych w naszym szkolnym ogrodzie

Projekt edukacyjny

Opis projektu

W ramach podejmowanych działań pragniemy włączyć społeczność szkoły w powszechną edukację dotyczącą zasad i korzyści wynikających z segregacji odpadów i ich przetwarzania oraz rozpowszechniania proekologicznych nawyków i zachowań. Pragniemy również poszerzać świadomość ekologiczną społeczności lokalnej, a szczególnie dotyczącej segregacji odpadów komunalnych, ich recyklingu i powtórnego wykorzystania jako np. rzeczy użytecznych czy ozdobnych. Poprzez propagowanie różnych działań ekologicznych podejmowanych przez uczniów oraz tych skierowanych do mieszkańców naszej miejscowości, pragniemy pokazać, że należy dbać o środowisko rozpoczynając jego ochronę we własnym otoczeniu.

Cele projektu

  • Kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci

  • Podniesienie wrażliwości na problemy dotyczące ekologii i ochrony środowiska,

  • Kształtowanie pozytywnej postawy względem środowiska naturalnego oraz uświadomienie problemu nadmiernej ilości odpadów,

  • Promocja ochrony przyrody,

  • Pobudzenie wyobraźni plastycznej i kreatywności oraz umożliwienie prezentacji uzdolnień na szerokim forum.

Elementy unikatowe

Wszystkie działania podejmowane w ramach realizacji tego projektu mają na celu doprowadzić do użyteczności już niepotrzebne rzeczy z naszego otoczenia. Planujemy:
- renowację starych opon i stworzenie z nich ozdób do szkolnego ogrodu tj. huśtawki, koszyki i łabędzie do nasadzeń kwiatowych,
- utworzenie mini-skansenu czyli ze starych narzędzi i naczyń przygotować wystrój ogrodu,
- wykorzystując palety, szpule po przewodach elektrycznych utworzyć w szkolnym ogrodzie kącik odpoczynku i gier na świeżym powietrzu,
-korzystając z niepotrzebnych surowców i materiałów zorganizować w ogrodzie skrzynki zabaw dla najmłodszych,
- akcje społecznościowe pod hasłem "Pomóż drzewom przetrwać mrozy", "Pomóż zwierzętom przetrwać zimę", "Pora świątecznego czasu nie musi niszczyć lasu" w ramach których zostanie przygotowany zimowy wystrój ogrodu szkolnego a także niezbędne karmniki dla ptaków.

Jednym z założeń naszego projektu jest także nawiązanie współpracy z rodzicami, dziadkami, społecznością lokalną i władzami gminy oraz pozyskanie sponsorów.Miejsce i czas realizacji

Projekt realizowany jest przez uczniów klasy 7 Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czółnach wspieranych przez całą społeczność szkolną oraz lokalnych mieszkańców wsi. Będzie on realizowany od listopada do czerwca roku szkolnego 2017/2018 zgodnie z opracowanym harmonogramem. Prezentacja wyników podejmowanych działań będzie odbywać się na bieżąco jako nowe elementy wystroju ogrodu szkolnego. Główne podsumowanie to prezentacja wystroju ogrodu w czerwcu podczas uroczystości Dnia Patrona Szkoły.

Wykorzystanie grantu

Grant w przypadku otrzymania wykorzystamy na zakup niezbędnych materiałów potrzebnych do realizacji projektu np. farby, gwoździ itp. Przewidujemy także wycieczkę edukacyjną do zakładów przetwórstwa surowców wtórnych.Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
Anna Słotwińska-Jakubowska

Szkoła:
Szkoła Podstawowa w Czółnach, Niedrzwica Duża

Adres szkoły:
Czółna 103, 24-220
Niedrzwica Duża

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone