Liczba głosów: 2142

Projekt nr 00022
DZIEL SIĘ CHLEBEM , BĘDZIE CI LEPIEJ SMAKOWAŁ

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Według najnowszych danych niemal 35% Polaków przyznaje, że zdarza im się wyrzucać żywność. Wyniki najnowszego badania „Nie marnuj jedzenia 2017” pokazują, że badani Polacy wśród najczęściej wyrzucanych produktów wskazują kolejno: pieczywo (51 proc.), wędliny (49 proc.), warzywa (33 proc.), owoce (32 proc.), a także jogurty (16 proc.). Wśród najczęściej wymienianych przyczyn wyrzucania żywności są: przegapienie terminu przydatności do spożycia (34 proc.) czy zbyt duże zakupy (15 proc.). Oznacza to, że zdarza się nam kupować zdecydowanie więcej niż potrzebujemy. Zjawisko marnowania żywności dotyczy nie tylko osób dorosłych. Takie zachowania można zaobserwować także u dzieci. W największych ilościach młodzież pozostawiała niezjedzone ziemniaki, a następnie pieczywo, owoce, warzywa - to wyniki badań realizowanych na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW. Każdy uczeń pozostawia niezjedzone około 25 g produktów dziennie, co w przeliczeniu na rok daje ponad 8 kg zmarnowanej żywności. Edukacja społeczeństwa powinna więc być skierowana równolegle do dzieci i dorosłych.


Czy mając zastawiony stół i pełną lodówkę myślimy o tym, z czego możemy zrezygnować? Czy robiąc zakupy myślimy jaka część naszego koszyka wyląduje w śmietniku? I na koniec czy świadomość marnotrawstwa jedzenia mierzonego kilogramami jest wystarczającym powodem do działania?Cele projektu

 •  Szerzenie wśród uczniów świadomości o sytuacji ludzi ubogich lub znajdujacych się w trudnej sytuacji życiowej  w naszym mieście.
 • Zbiórka suchego prowiantu we wszystkich szkołach podstawowych w naszym mieście.
 • Zbiórka materiałów szkolnych (zeszyty, długopisy, mazaki, farby, piórniki) wśród uczniów naszej szkoły.
 •  Rozmowy z  ludźmi od lat zaangażowanymi w pomoc potrzebującym - wykorzystanie nowych informacji do dalszej pracy.
 •  Stworzenie prezentacji multimedialnej w formie reportażu z podjętych działań.
 •  Rozwijanie umiejętności poszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł.
 •  Kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole i pracy w grupie - podział obowiązków, wspólne wyjścia, wyjazdy, wywiady,organizowanie zbiórek, tworzenie plakatów, montaż, ścieżka dźwiękowa, praca z profesjonalnymi programami do obróbki materiału.

Elementy unikatowe

 1. Wywiady:
 •  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznj w Przasnyszu - rozmowa na temat sytuacji  mieszkańców naszego miasta będących w trudnej sytuacji materialnej.
 • Pedagog Szkoły (koordynator wolontariatu) - rozmowa na temat wolontariatu uczniów naszej szkoły na rzecz podopiecznych MOPS w Przasnyszu.
 • Psycholog Szkoły (koordynator zbiórek żywności) - rozmowa na temat idei Szlachetnej Paczki i Banku Żywności.
 • Koordynator Szlachetnej Paczki w naszym regionie o lokalnych planach akcji na lata 2017 i 2018
 • Ksiądz Jacek Stryczek - wywiad ze współzałożycielem Stowarzyszenia Wiosna i akcji Szlachetna Paczka (ksiądz Stryczek oprócz działalności charytatywnej i biznesowej znany jest także z oryginalnych pomysłów ewangelizacyjnych i duszpasterkich, np. ustawienia konfesjonału przed Galerią Krakowską).

       2. Organizacja zbiórki materiałów szkolnych dla rodziny znajdujacej się w ciężkiej sytuacji materialnej.

       3.  Organizacja zbiórki żywności wśród uczniów i nauczycieli wszystkich szkół podstawowych w naszym mieście.

       4. Udział w działaniach Banku Żywności - wolontariusze  w Programie Operacyjnym Pomocy Żywnościowej 2014-2020.

       5. Udział w czynnościach akcji Szlachetna Paczka - praca przy magazynowaniu produków i rozdzielaniu na poszczególne paczki według zapotrzebowania (działania są ograniczone ze względu na wiek uczestników projektu).

       6. Wizyta u rodziny zakwalifikowanej do pomocy w ramach działań Szlachetnej Paczki.

       7. Pomoc rodzinie wskazanej przez uczniów a nie objętej wsparciem ze strony żadnej organizacji.

       8. Prośba o motywację i wsparcie wystosowana do ambasadorki Szlachetnej Paczki Joanny Jędrzejczyk - mistrzyni walk MMA.

       9. Dokumentowanie wszystkich działań fotograficznie i filmowo - stworzenie prezentacji multimedialnej będącej zwieńczeniem naszego projektu i pokazanej większemu gronu odbiorców.

        10. Wspólne oglądanie materiałów filmowych, programów dokumentalnych, repotaży, materiałów interwencyjnych dotyczących naszego tematu

        11. Nagranie teledysku dokumentujacego naszę półroczną pracę.

Miejsce i czas realizacji

PRZASNYSZ - WRZESIEŃ 2017 - MARZEC 2018

Wykorzystanie grantu

WYCIECZKA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU.

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
MARTA KLUCZYK

Szkoła:
Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów Polskich, Przasnysz

Adres szkoły:
Orlika 48, 06-300
Przasnysz

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone