Liczba głosów: 0

Projekt nr 00213
Koło Kryminalistyczne Poniatówki

Projekt edukacyjny

Opis projektu

W roku szkolnym 2016/2017, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów oraz w celu uatrakcyjnienia bieżącej oferty programowej V Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie, powstał pomysł rozpoczęcia działalności „Koła Kryminalistycznego Poniatówki”. Zajęcia te były skierowane do wszystkich uczniów szkoły, niezależnie od profilu w jakim się uczyli. Jak się szybko okazało pomysł okazał się "strzałem w dziesiątkę", a chęć uczestnictwa w zajęciach zgłaszali również uczniowie z innych warszawskich szkół.

Tegoroczna, druga edycja interdyscyplinarnego koła zainteresowań ma na celu dalsze zapoznawanie uczniów z różnorodnym typem reakcji biochemicznych, mechanizmów fizykochemicznych, aspektów prawnych czy rzetelnego dziennikarstwa, a także po raz pierwszy w praktyce pozwoli odróżnić poznawanie fikcji literackiej od rzeczywistych mechanizmów działania praw chemicznych i fizycznych i zachowania człowieka(psychologia).

Więcej informacji na fb: @kolokryminalistyczne

Cele projektu

  • Zdobycie nowych wiadomości i umiejętności stosowania zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów praktycznych i teoretycznych – młodzież zdobywa nową wiedzę, aktywnie uczestnicząc w prelekcjach, pokazach, warsztatach lub wykonując doświadczenia z zakresu chemii, fizyki i biologii
  • Wykorzystywanie, przetwarzanie i tworzenie informacji – młodzież, stosując teksty źródłowe wykonuje dokumentacje przebiegu doświadczenia chemicznego, biologicznego lub fizycznego. Dodatkowo młodzież opisuje miejsce kryminalistyczne i tworzy materiały procesowe
  • Opanowanie czynności praktycznych – młodzież samodzielnie dokonuje wyboru sprzętu laboratoryjnego lub pomiarowego oraz bezpiecznie przeprowadza doświadczenie chemiczne, biologiczne lub fizyczne
  • Wykonywanie prostych obliczeń chemicznych lub fizycznych – młodzież wykonuje obliczenia stechiometryczne i niestechiometryczne;
  • przekonanie młodzieży do konieczności systematycznego zdobywania wiadomości i umiejętności
  • uświadomienie młodzieży konieczności ciągłego samokształcenia, wynikającej z dynamicznego rozwoju chemii, biologii, fizyki i kryminalistyki.
  • kształtowanie umiejętności pokonywania przeszkód i osiągania wyznaczonych celów
  • kształtowanie umiejętności przewidywania konsekwencji podjętych działań
  • pomoc młodzieży w odkrywaniu uzdolnień oraz uświadomienie młodzieży, że uzdolnienia, które w sobie odkrywają w trakcie nauki w liceum, mogą później być pomocne w planowaniu przyszłej kariery zawodowej

Elementy unikatowe

Pierwsze i jedyne tego typu koło zainteresowań w publicznych szkołach ogólnokształcących w Polsce!

Unikatowość prowadzonych zajęć zapewniają zaproszeni goście i osoby wspierające działalność koła: pracownicy służb mundurowych, naukowcy i nauczyciele akademiccy, biegli sądowi, kryminolodzy, psychologowie, dziennikarze.

Miejsce i czas realizacji

Gmach V Liceum Ogólnokształcącego im.Ks.J.Poniatowskiego w Warszawie.

Wykorzystanie grantu

Zakup walizki kryminalistycznej oraz odczynników chemicznych i materiałów potrzebnych do realizacji zajęć. Materiały promocyjne "koła" przeznaczone dla uczniów i zaproszonych gości(smycze, koszulki etc.).

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
Maciej Rusiecki

Szkoła:
V Liceum Ogólnokształcące im.Ks.J.Poniatowskiego w Warszawa, Warszawa

Adres szkoły:
Nowolipie 8, 00-150
Warszawa

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone