Liczba głosów: 456

Projekt nr 00208
RÓŻNI RÓWNI 100%

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Założeniem projektu jest poznanie i doświadczenie postrzegania świata przez osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Zrozumienie codziennego funkcjonowania osób niepełnosprawnych pozwoli na większą otwartość na drugiego człowieka. Zdobyta wiedza i spojrzenia na rzeczywistość z punktu widzenia osoby niepełnosprawnej z całą pewnością wpłynie na lepszą integrację, a być może również na wrażliwość i empatię młodych ludzi.

 

Uczestnikami projektu będą uczniowie pierwszej klasy integracyjnej VI Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim.

 

I etap – październik/listopad 2017

Przygotowanie przez uczniów spotu przedstawiającego najistotniejsze założenia i cele, jakie przyświecać będą realizacji projektu.

Spot już powstał i można go obejrzeć tu:

https://www.youtube.com/watch?v=MPkS8GUVRmE

 

II etap – styczeń, luty, marzec 2018

Zorganizowanie czterech spotkań ze specjalistami – zaproszonymi gośćmi, którzy pracują z osobami z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Są to między innymi:

 • przedstawiciel Polskiego Związku Głuchych,

 • przedstawiciel Polskiego Związku Niewidomych

 • pedagog specjalny pracujący z osobami z ASD (Spektrum Zaburzeń Autystycznych)

 • rehabilitant-fizjoterapeuta z Fundacji Aktywnej Rehabilitacji w Łodzi

Celem spotkań będzie zgromadzenie doświadczeń dotyczących życia codziennego osób z różnymi ograniczeniami w zakresie funkcjonowania zmysłów. Z założenia spotkania będą miały charakter warsztatów. Proponowane ćwiczenia pozwolą lepiej zrozumieć sytuację osób niepełnosprawnych.

Będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytania:

 • Na jakie trudności napotykają każdego dnia?

 • Jak radzą sobie z ograniczeniami wynikającymi z niepełnosprawności?

 • Jakiego rodzaju pomoc i wsparcie mogłoby pomóc w życiu codziennym, np. w szkole?

 

Jesteśmy przekonani, że edukacja w tym zakresie będzie ważnym i dobrym doświadczeniem, które pozwoli lepiej poznać i zrozumieć problemy na jakie w życiu codziennym napotykają osoby niepełnosprawne. Wierzymy, że rzetelna wiedza poparta doświadczeniami przyczyni się do lepszej integracji, np: w środowisku szkolnym.

 

III etap – kwiecień 2018 - wrzesień 2018

Upowszechnienie zdobytej wiedzy.

Uczniowie biorący udział w projekcie będą mogli pod kierunkiem nauczyciela przekazać swoją wiedzę młodszym kolegom. Dlatego też podsumowaniem realizowanego projektu będzie opracowanie bazującego na zdobytych doświadczeniach, scenariusza zajęć dla uczniów naszej szkoły.

Wierzymy, że powstanie dobry i potrzeby materiał edukacyjny, z którego w przyszłości będą korzystać wychowawcy i uczniowie podczas godzin wychowawczych.

Poza tym na podstawie sukcesywnie gromadzonych informacji, materiałów i ćwiczeń-doświadczeń uczniowie będą przygotowywać artykuły zamieszczane na stronie internetowej naszej szkoły oraz na łamach szkolnej gazetki "Trzy po Trzy".

 

Cele projektu

 

 • Poznanie sposobu funkcjonowania osób niewidomych i słabowidzących

 • przedstawienie narzędzi pomocnych w życiu codziennym dla osób niewidomych i słabowidzących

 • zapoznanie z pismem punktowym

 • wskazanie na wykorzystanie białej laski i psa przewodnika w życiu osoby niewidomej

 • poznanie sposobu funkcjonowania osób głuchych

 • zapoznanie z podstawami języka migowego jako sposobu porozumiewania

 • poznanie sposobów komunikowania się z osobami głuchymi

 • poznanie pojęcia Spektrum Zaburzeń Autystycznych (ASD)

 • przedstawienie uczniom najczęstszych wyzwań społecznych, komunikacyjnych i sensorycznych, z jakimi mierzą się osoby z ASD

 • wyjaśnienie uczniom, w jaki sposób mogą pomóc osobie z ASD

 • poznanie trudności, na jakie napotykają osoby poruszające się na wózku inwalidzkim

 • doświadczenie ograniczeń ruchowych poprzez ćwiczenia

 • poznanie sposobów redukowania barier architektonicznych dla osób      z niepełnosprawnością ruchową.

Elementy unikatowe

Projektowi przyświecać będzie idea:                                                                              „Poznać – doświadczyć – zrozumieć – przekazać wiedzę innym”.

Dzięki realizowanemu projektowi uczniowie:

 • zdobędą wiedzę na temat codziennego funkcjonowania osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności

 • doświadczą na podstawie przeprowadzanych ćwiczeń postrzegania świata z innego niż swój punkt widzenia

 • zrozumieją, że mimo odmienności i deficytów wszyscy tak samo mamy czujemy, bo jesteśmy ludźmi

 • swoją wiedzą będą mogli podzielić się z innymi.

Miejsce i czas realizacji

Czas: październik 2017 – wrzesień 2018

Miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim.

 

Wykorzystanie grantu

Grant zostanie wykorzystany na zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia zajęć „Lekcja akceptacji" dotyczących funkcjonowania osób z ASD oraz na wyjazd uczniów biorących udział w projekcie na wystawę "Niewidzialni" w Warszawie.

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
Aldona Kacpura

Szkoła:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Piotrków Trybunalski

Adres szkoły:
Dmowskiego 38, 97-300
Piotrków Trybunalski

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone