Liczba głosów: 225

Projekt nr 01343
Jan Zamoyski z klocków LEGO

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Realizacja projektu budowania postaci Jana Zamoyskiego, patrona Szkoły, będzie przebiegała w czterech etapach. Etap 1: wykonanie modelu 3D postaci Jana Zamoyskiego w programie Blender 3D na podstawie rycin. Wydrukowanie postaci w pomniejszonej skali na szkolnej drukarce 3D. Etap 2: zorganizowanie w Szkole zbiórki klocków LEGO. Zorganizowanie zespolów uczniów w podziale na sekcje. Etap 3: Wykonanie szablonów do budowy, podziału budowanej figury na fragmenty, wykonanie obliczeń ilości i rodzajów klocków na poszczególne fragmenty. Etap 4: budowanie - z podziałem na fragmenty, z zaangażowniem wielu grup uczniów wolontariuszy.

Ponieważ ilość klocków szacujemy na około 70 tysięcy, zadanie będzie wymagało szczegółowego planu budowy, koordynacji działań wielu grup uczniów, współpracy i zaangażowania wielu uczniów. Ponadto uczniowie będą musieli rozwiązać wiele problemów konstrukcyjnych i wykonać prototypy. Dlatego figura będzie się składała z wielu fragmentów, do których trzeba będzie wykonać przekroje poziome i pionowe na tle przekrojów całej postaci. Uczniowie będą pracowali w sekcjach zajmujących się poszczególnymi etapami prac. 

Planujemy też wprowadzenie elementów ruchowmych, np. mruganie okiem czy ruchu ręką. Mamy także plan B, jeśli ilość klocków okaże się zbyt mała - zbudowanie popiersia Jana Zamoyskiego. W przypadku, gdyby klocki wielokolorowe nie pozwoliły na wykonanie jednolitej powłoki niezbędne będzie malowanie figury w kolorach z ryciny. Gotowa figura zostałaby umieszczona na mobilnej zamaskowanej podstawie.

Uczniowie koordynatorzy to uczestnicy koła robotyki, działającego w Szkole od czterech lat. W ramach koła zostało zbudowanych wiele ciekawych robotów, także z klocków LEGO.  Uczestniczyliśmy w wielu zawodach robotyki i zdobyliśmy kilka nagród, ale przede wszystkim koło skupia młodzież zainteresowaną elektroniką, drukiem 3D, programowaniem i mechatroniką.

Cele projektu

1. Zaangażowanie środowiska szkolnego do realizacji wieloetapowego projektu o spektakularnym z punktu widzenia Szkoły efekcie.

2. Nabycie nowych umiejętności: organizacyjnych, społecznych, artystycznych i technicznych takich jak: modelowanie 3D z 2D,  budowanie konstrukcyjne. 

3. Kształtowanie postaw zaangażowania, współpracy, rozwiązywamia problemów, odpowiedzialności.

Elementy unikatowe

1. Duże przedsięwzięcie wymagające precyzyjnej współpracy bardzo wielu uczniów. 

2. Modelowanie 3D na podstawie rycin 2D.

3. Organizowanie współpracy pomiedzy grupami uczniów zajmujących się bardzo różnymi dziedzinami, od sekcji aktywności na portalach społecznościowych, poprzez sekcję artystyczną, druku 3D, poprzez sekcję szablonów i obliczeń do sekcji budujących poszczególne fragmenty i wreszcie sekcję kompatybilności fragmentów figury.

Miejsce i czas realizacji

Miejsce realizacji; XVIII LO im, Jana Zamoyskiego w Warszawie

Czas realizacji: styczeń 2018  r. do grudnia 2018 r. 

Wykorzystanie grantu

Środki z grantu zostałyby wykorzystane na zakupoienie klocków LEGO na wagę na powłokę wierzchnią, tak, aby były koloru zgodnego z kolorami postaci Jana Zamoyskiego z ryciny.

Zakupeinie farby do malowania klocków na kolory o odcieniach, których nie ma w zestawach.

Zakupienie sklejki potrzebnej do wykonania szablonów.

Zakupienie elementów (stelażu, kół) do wykonania platformy mobilnej, na której zostanie zbudowana figura.

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
Hanna Stachera

Szkoła:
XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Warszawie, Warszawa

Adres szkoły:
Smolna 30, 00-375
Warszawa

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone