Liczba głosów: 94

Projekt nr 01302
Smog(k) w tramwaju!

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Celem projektu jest uświadomienie społeczności lokalnej jak bardzo ważne jest dbanie o to czym oddychamy - o czystość powietrza, ale w odniesieniu do przywrócenia linii tramwajowej w mieście Gliwice. Tramwaj to najbardziej ekologiczny rodzaj transportu publicznego. Przy okazji mogący jednorazowo przewieźć bardzo dużą liczbę pasażerów. W mieście, gdzie swoją siedzibę ma największa uczelnia techniczna w regionie, gdzie jest kilka ważnych instytutów oraz specjalna strefa ekonomiczna z fabryką OPLA na czele, to rozwiązanie wydaje się bardzo dobrym, z punktu widzenie ekonomii i ekologii, rozwiązaniem. Na podstawie badań opinii społecznej ( ankiety) oraz wywiadów  z władzami miasta z jednej strony, a organizacjami pozarządowymi i proekologicznymi z drugiej, wyłania się obraz oczekiwań społeczności co do przywrócenia tego rodzaju transportu w mieście. Problemy ze smogiem natomiast, walka z emisją trujących, rakotwórczych substancji w mieście, gdzie siedzibę ma Instytut Onkologii, nabiera jeszcze innego, wręcz symbolicznego, bardzo ważnego dla zdrowia, znaczenia. Skupiliśmy się nad tym jak zwalczyć emisję spalin, stawiając na - być może sentymentalnie, ale na pewno praktycznie i prozdrowotnie - linię tramwajową. Linia, proponowana przez nas jest zupełnie nową, omijającą historyczne centrum miasta, natomiast łączącą najbardziej oddalone dzielnice-sypialnie z centrum oraz kampusem Politechniki i dalej na wschód w kierunku Zabrza. Łączy się tym samym z krwiobiegiem komunikacyjnym całej Aglomeracji Górnośląskiej Silesia. 

Cele projektu

1. Przeprwadzenie ankiety wśród mieszkańców miasta, uczniów społeczności szkolnej ( ale nie tylko naszej szkoły),

2. Wywiad z Prezydentem Miasta - tego samego, który zlikwidował tramwaj w mieście - w kontekście, czy na pewno opłaciło się takie posunięcie, czy nie warto przywrócić linii, oraz w jaki sposób wprowadzone autobusy w miejsce tramwajów przyczyniają sie dodatkowo do zwiększenia emisji spalin komunikacyjnych ( oraz korków - autobusy bowiem jeżdżą tą samą trasą (!!) co zlikwidowane tramwaje ).

3. Wywiad z przedstawicielem "drugiej strony",  organizacji pozarządowej/ ekologicznej; jak to wygląda z ich punktu widzenia, w jaki sposób te organizacje "walczą" o wprowadzenie ekologicznej komunikacji miejskiej mając na uwadze wpływ emisji spalin komunikacyjnych na stan środowska oraz stan powietrza, którym oddychamy. 

 4. Przedstawienie projektu/ makiety nowej linii tramwajowej z uwzględnieniem sugestii mieszkańców ( na podstawie ankiet oraz analizy  własnych potrzeb, pragnień i praktycznych relacji ).

 

Elementy unikatowe

Stworzenie makiety oraz projektu nowej trasy szybkiego tramwaju miejskiego w mieście Gliwice, z uwzględnieniem najbardziej strategicznych miejsc ( z największą przepustowością i oczekiwaniami mieszkańców na szybkie , ekologiczne środki komunikacji publicznej).

Miejsce i czas realizacji

Zespół Szkół FILOMATA  - Gliwice. Rok szkolny 2017/18

 

Wykorzystanie grantu

Grant wykorzystalibyśmy na kampanię reklamową wśród ludności Gliwic, oraz osób przyjeżdżających do pracy, nauki oraz do Instututów ulokowanych w mieście, kampanię uświadamiającą znaczenie i rangę projektu oraz praktycznych możliwości jego realizacji, celem poprawy jakości powietrza, którym oddychamy. Stworzymy makietę nowej linii tramwajowej łączącej najbardziej odległe dzielnice, typu sypialnie z centrum miasta ( omijając ścisłe centrum historyczne - to, oficjalnie była przyczyna likwidacji starej linii, nr 4). Wierzymy, że pokazanie makiety z konkretnym wskazaniem na dzielnice, jakie połączyłaby nowa linia pobudzi mieszkańców miasta do dalszych działań ku wskrzeszeniu ekotramwaju, pozbywając się przy okazji znacznej ilości smogu. Pozostanie zatem Smok symbol siły ale i łagodności :-)

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
Dariusz Karolczyk

Szkoła:
Gimnazjum Filomata w Gliwicach, Gliwice

Adres szkoły:
Bojkowska 20a, 44-100
Gliwice

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone