Liczba głosów: 32

Projekt nr 01274
Klasa pełna tajemnic - escape room.

Projekt edukacyjny

Opis projektu

 Projekt polega na zamianie lekcji i nauki w przygodę. Wykorzystamy do tego formę "escape room", której idea jest prosta - grupa uczniów zostaje zamknięta w klasie i odnajdując kolejne wskazówki oraz rozwiązując ukryte zadania odnajduje klucz lub hasło do uwolnienia się. Zanim jednak zabawa się rozpocznie, trzeba ją przygotować. I tu zaczyna się nasz projekt. Uczniowie będą w grupach przygotowywać zadania, zagadki i wskazówki dla pozostałych grup z którymi będą później rywalizować. 

 

Metody pracy:

praca w grupach, gry dydaktyczne, mapy mentalne, gry i zabawy językowe, wykorzystanie TIK (narzędzia, aplikacje), burza mózgów.

 

Dzięki projektowi uczniowie:

1. Będą potrafili ze sobą współpracować.

2. Utrwalą posiadane wiadomości z języka angielskiego, j. polskiego, matematyki, przyrody i histori.

3. Nauczą się tworzyć kody QR, plakaty w aplikacjach takich jak april, canva, kahoot, quizziz, learningaps, itp.

4. Będą potrafili nagrywać i edytować krótkie filmiki.

5. Będą kształcić pomysłowość i spostrzegawczość.

6. Nauczą się myślenia dywergencyjnego. 


Wpływ projektu na szkołę i najbliższe otoczenie:

Projekt przyczyni się do podniesienia jakości pracy szkoły, rozbudowania jej oferty. Rozpowszechnimy przez niego ideę escape roomu zachęcając uczniów i innych nauczycieli oraz pozostałe osoby do korzystania i organizowania tej formy aktywności na większą skalę. 

Cele projektu

W trakcie realizacji projektu zamierzamy zrealizować nastęujące zadania:

  1. Przygotowanie planu działania do stworzenia „escape roomu”.
  2. Przeniesienie się w świat przygody – zredagownie krótkiej historii, która wprowadzi uczniów w odpowiedni nastrój.
  3.  Przeprowadzenie cyklu lekcji interdyscyplinarnych wykorzystujących pracę z aplikacjami, kodami QR, narzędziami do nauki języka angielskiego.
  4. Przygotowanie zagadek i zadań z wykorzystaniem TIK, a także materiałów internetowych stworzonych za pomocą poznanych narzędzi ( filmików, zdjęć, prezentacji, awatarów, itp.)
  5. Zebranie potrzebnych gadżetów, dekoracji i zaaranżowanie sali lekcyjnej w „escape room”.
  6. Przeprowadzenie ucieczki.

Elementy unikatowe

W tym projekcie unikatowa jest zarówno forma - escape room, jak również sposób realizacji: wykorzystanie nowoczesnych technologii, narzędzi, aplikacji do nauki. Ponadto uczniowie sami stają się realizatorami i organizatorami lekcji, stąd większa motywacja do działania. Uniktowe będą też filmiki przygotowane przez uczniów oraz gotowe scenariusze i materiały do gier. 

Miejsce i czas realizacji

Szkoła Podstawowa w Wielkich Oczach, marzec-kwiecień 2018r.

Wykorzystanie grantu

Nagrodę przeznaczycmy na zakup tabletów do pracowni językowej, które będą używane przez uczniów do tworzenia i rozwiązywania zagadek oraz podczas innych zajęć. 

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
Urszula Litwin

Szkoła:
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza, Wielkie Oczy

Adres szkoły:
Leśna 13, 37-627
Wielkie Oczy

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone