Liczba głosów: 0

Projekt nr 00123
Oddycham - PO PROSTU!

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Projekt byłby rozszerzeniem naszych działań, które obecnie realizujemy ze szkołą czeską.  Uczestniczymy w warsztatach, szkoleniach dotyczących zanieczyszczenia powietrza, pod okiem naukowców z AGH w Krakowie będziemy budować monitory do pomiaru pyłu zawieszonego i skrupulatnie odnotowywyać pozyskane dane, którymi będziemy dzielić się ze społecznością lokalną. Nasze wyniki porównamy z wynikami uzyskanymi po stronie czeskiej. Zbudujemy 5 monitorów w naszej szkole i 5 w Czechach. Projekt to rozwiązanie problemów, które zdiagnozowaliśmy, takich jak:
1.Słaba świadomość mieszkańców małych miejscowości zarówno w Polsce jak i w Czechach dotycząca niskiej emisji.
2.Błędne interpretowanie wskaźników, danych przedstawianych przez stacje monitoringu tzn. obwinianie dużych zakładów przemysłowych oraz ruchu komunikacyjnego z pominięciem domowych systemów ogrzewania.
3.Myślenie, że największy problem z zanieczyszczeniem powietrza dotyczy wyłącznie dużych miast typu Kraków czy Praga, a nie małych, wiejskich miejscowości.
4.Brak stacji monitorowania na wsiach.

 

Cele projektu

1.Zwiększenie świadomości mieszkańców małych miejscowości dotyczącej prawidłowych, bardziej przyjaznych otoczeniu sposobów spalania węgla lub zastępowania go innymi, mniej zanieczyszczającymi środowisko źródłami energii.
2.Umiejętność interpretowania wyników przez osoby dorosłe, ale także dzieci i młodzież, od których zależy to, jakie i jaka ilość zanieczyszczeń będzie znajdowała się w powietrzu.
3. Zrozumienie, że powietrze nie zna granic, więc odpowiedzialność za jego jakość spoczywa na młodych ludziach po obu stronach granicy.

Elementy unikatowe

Istotnym jest fakt, iż monitory zostaną zbudowane przez młodych uczestników projektu, pod okiem ekspertów z AGH w Krakowie. Zostaną również przeprowadzone  działania integrujące obie społeczności, polską i czeską
( wspólne warsztaty, szkolenia, piknik ekologiczny). 

 Współpraca międzynarodowa pokaże szerszy wymiar projektu, związanego z ochroną tego samego powietrza i w konsekwencji tej samej planety, Ziemi. Pozyskane wyniki badań z  małych miejscowości leżących w dwóch krajach będą dowodem na to, że granica przebiega jedynie na mapie. Wystarczy mocniejszy podmuch wiatru i zanieczyszczenia wyprodukowane przez jedno państwo przeniosą się na tereny drugiego. 

Promocja ekologicznie czystych energii np. pozyskiwanych z energii słonecznej lub wiatrowej.

Instalacja monitorów pyłu i kontynuowanie pomiarów po zakończeniu projektu.

Miejsce i czas realizacji

Miejscem realizacji jest nasza wieś Hażlach oraz Detmarovice w Czechach. Projekt realizujemy od września2017r. do 30 kwietnia 2018r. Już jesteśmy po części warsztatów i szkoleń. W grudniu kończymy budowę i instalację monitorów pyłu rozpoczynając pomiary, które potrwają do końca lutego 2018r. Przygotujemy ulotki i prezentacje multimedialne, które rozdamy mieszkańcom naszej miejscowości i lokalnym władzom.

Wykorzystanie grantu

Grant moglibyśmy wykorzystać na budowę  dodatkowych monitorów pyłu, które umieścilibyśmy wewnątrz szkolnego budynku tzn. na korytarzu szkoły i w sali gimnastycznej.  Wyniki mogą być interesujące. Może udałoby się zainstalować duży wyświetlacz informujący o zawartości pyłów zawieszonych w powietrzu. Marzy nam się strona internetowa informująca na bieżąco społeczność lokalną o stężeniu pyłów.

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
Agnieszka Pilch

Szkoła:
Szkoła Podstawowa im. Trzech Braci w Hażlach, Hażlach

Adres szkoły:
Kościelna 2, 43-419
Hażlach

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone