Liczba głosów: 0

Projekt nr 01219
Bliżej naszych korzeni. My godomy po naszymu

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Dzieci charakteryzują się tym, że są pełne energii i ciekawości świata, poznają siebie i najbliższe otoczenie, a przy tym mają ogromną chęć i potrzebę działania. Pasja to wielka siła, która inspiruje, uczy i pozwala wszystkim na nowo odkrywać i rozumieć siebie, innych i otaczający nas świat. Ciągłe poszukiwanie i zgłębianie wiedzy daje radość i sprawia, że żyjemy pełnią życia. Czasami odkrywamy u siebie pasję przez przypadek, często zarażamy się nią od innych, uczymy się także być pasjonatami od najbliższych. Projekt - BLIŻEJ NASZYCH KORZENI. MY GODOMY PO NASZYMU  ma na celu zarażenie młodych ludzi pasją poszukiwania informacji o języku przodków. Często zdarza się, że posługujemy się gwarą, chociaż wcale o tym nie wiemy. Używamy zwrotów gwarowych nieświadomie. Co zatem nalezy zrobić, żeby tę naszą gwarę ocalić ? Sa przecież regiony ( np. Śląsk, Kaszuby) gdzie posługiwanie się gwarą jest modne i nawet mile widziane. A może nasz projekt pozwoli zachować (ocalić ) gwarę wielkopolską.

Uczeń uczestniczący w realizacji projektu to świadomy obywatel Wielkopolski, który bez kompleksów potrafi zaprezentować swoje korzenie, mowę przodków, swój region w Polsce i Europie i jednocześnie potrafi być realizatorem słów wielkiego Polaka Jana Pawła II: „Wierność swoim korzeniom oznacza nade wszystko umiejętność budowania organicznej więzi między odwiecznymi wartościami, które tyle razy sprawdziły się w historii a wyzwaniami współczesnego świata ....”  

A oto najsłynniejsza wielkopolska rymowanka. To zdanie w Wielkopolsce zna prawie każdy, niczym hymn narodowy czy pacierz. 

po wielkopolsku

po polsku:

W antrejce na ryczce
stoły pyry w tytce,
przyszła niuda, spucła pyry
a w wymborku myła giyry.

W przedpokoju na stołku
stały ziemniaki w papierowej torebce,
przyszła świnia, zjadła ziemniaki
a w wiadrze umyła nogi.

 

Cele projektu

Celem projektu jest podtrzymywanie tradycji regionu, nabycie umiejętności posługiwania się gwarą wielkopolską  oraz poszerzenie słownika mowy gwarowej.

Cele szczegółowe projektu:

- poznanie utworów pisanych gwarą,

- umożliwienie uczniom kontaktu z gwarą naszego regionu,                           

- rozpoznawanie różnić - gwara a poprawna polszczyzna,

- rozumienie gwarowych słów i zwrotów,

- doskonalenie komunikacji werbalnej w gwarze wielkopolskiej,

- kultywowanie tradycji związanych z regionem,

- poznanie kuchni regionalnej, przygotowywanie potraw regionalnych i ich degustacja,

- wzmacnanie więzi z regionem wielkopolskim.

Elementy unikatowe

Gwara wielkopolska nazywana też poznańską to jedna z bardziej specyficznych gwar regionalnych w Polsce. Po poznańsku mówi się nie tylko w samym Poznaniu, ale i w okolicach, a odmiany gwary spotkać można w całej Wielkopolsce. Gwara ta  powstała z wymieszania dialektu wielkopolskiego z elementami słownictwa niemieckiego, głównie w wyniku ponad stuletniego pruskiego panowania w Wielkopolsce. Mieszkańcy Wielkopolski kultywują wiele obyczajów aniżeli Polacy w innych regionach kraju.

Choć dziś nikt nie posługuje się gwarą na co dzień to jej elementy są mocno zakorzenione w mowie potocznej mieszkańców Wielkopolski. 

Charakterystyczne cechy wymowy w gwarze  np. do widzeniaatej, co ty robisz?przestań to robić, tej,  kolejorzchłopok, łokołynmłost,  płet stołym , łodejdź łobuzie łod łokna, bo cię łobleje bez łeb łodom łod łogórkówłyszko, mlykochlyb.

Wielkopolska wyróżnia się wyjątkowymi potrawami: pyry z gzikiem, plyndze, szagówki,kluski ćpane, kluski szare, rogale marcińskie, ser smażony, szneka z glancem.

A oto najsłynniejsza poznańska rymowanka. To zdanie  zna prawie każdy, niczym hymn narodowy czy pacierz. Kto zrozumie o czym mowa?

po poznańsku:

po polsku:

W antrejce na ryczce
stoły pyry w tytce,
przyszła niuda, spucła pyry
a w wymborku myła giyry.

W przedpokoju na stołku
stały ziemniaki w papierowej torebce,
przyszła świnia, zjadła ziemniaki
a w wiadrze umyła nogi.

Miejsce i czas realizacji

Miejsce realizacji projektu:

- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce,

- Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce,

- środowisko lokalne ( miasto i okoliczne wsie, z których pochodza dzieci należące do grupy projektowej).

Czas realizacji projektu:

- start - wrzesień 2017 rok

- zakończenie projektu - czerwiec 2018 rok

Harmonogram działań:

1/ Organizacja grupy.

2/ Realizacja ustalonych celów i zadań:

- gromadzenie słownictwa,

- przygotowanie szkolnego słownika gwary wielkopolskiej,

- propagowanie projektu wśród uczniów szkoły poprzez organizację konkursów, 

- informowanie o  działaniach na stronie internetowej szkoły oraz w prasie lokalnej,

- zbieranie strojów - przegląd szaf i stworzenie własnego magazynu, 

3/ Nawiązanie kontaktu z  lokalnymi regionalistami i instytucjami.

- przeprowadzanie wywiadów,

- dokumentowanie  zbiorów,

4/ Wyjazd  do  muzeum regionalnego.

5/ Organizacja przedstawień w gwarze wielkopolskiej:

- opracowanie scenariuszy przedstawień z wykorzystaniem słownictwa gwarowego,

- prezentacja dla społeczności szkolnej i lokalnej.

6/ Przygotowanie wierszy Juliana Tuwima i Jana Brzechwy w gwarze wielkopolskiej i przedstawienie ich przedszkolakom.

7/ Przygotowanie programu związanego z tradycją "Darcie pierza" , prezentacja na sali wiejskiej w Roszkowie.

8/ Przygotowanie programu związanego z tradycją "Majowe" , prezentacja dla społeczności wiejskiej Niemarzyna.

9/ Spotkanie  dla rpdziców przy „sznece z glancem”.

10/ Prezentacja własnego dorobku  - Godomy po naszymu - przestawienie dla społeczności szkolnej  i lokalnej w czerwcu 2018 roku na zakończenie realizacji projektu.

Wykorzystanie grantu

Grant pozwoli nam na zrealizowanie wielu działań związanych z projektem:

- wzbogacenie naszych zbiorów o elementy zgodne z tradycyjnym strojem wielkopolskim,

- sfinalizowanie wyjazdu do muzeum regionalnego,

- udział w warsztatach prowadzonych w gwarze wielkopolskiej ( MUZEUM ROGALA, MUZEUM BLUBRY w Poznaniu),

- organizacja  konkursów i spotkań.

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
Mirosława Olszak

Szkoła:
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce, Miejska Górka

Adres szkoły:
Marii Konopnickiej 14, 63-910
Miejska Górka

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone