Liczba głosów: 19

Projekt nr 01176
PROGRAMOWANIE NIE TYLKO NA EKRANIE.

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Od roku szkolnego 2016 / 2017 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II prowadzony jest projekt / innowacja. Proponowana innowacja pedagogiczna została opracowana zgodnie z obowiązującą podstawą programową i obejmuje materiał o treściach związanych z zajęciami komputerowymi/informatyką. Jesteśmy jedyną szkołą w okolicy, w której na lekcjach wykorzystywane są mini roboty - OZOBOTY, na zajęciach prowadzona jest nauka programowania od najmłodszych lat nauki szkolnej.

Z założenia wynika, że ma ona na celu zaproponowanie nowych, dotychczas nie stosowanych w naszej szkole, rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia, a także w zakresie zmian stosowanych metod pracy dydaktycznej i wychowawczej. Stanowić ona będzie rozwiązanie, które zaliczamy do innowacji. Od roku szkolnego 2017/2018 zajęcia urozmaicone są o "Ozoboty"  - mini roboty, które uczniowie programują offline przy użyciu kartki papieru i kolorowych mazaków, jak i strony Ozoblocky - przy użyciu komputera.  Adresatami projektu sa głównie uczniowie klasy drugiej szkoły podstawowej i uczniowie klasy piątej. Do konkursu zgłoszona została klasa 2 i 5, w której projekt trwa nieprzerwanie od roku 2016/2017 i jest kontynuowany w tym roku.  Podczas planowania i realizacji innowacji edukacyjnej wykorzystywane będą scenariusze programistyczne stworzone w ramach programu „Mistrzowie Kodowania” do którego szkoła przystąpiła w roku szkolnym 2016/2017. Materiały udostępniane są na wolnej licencji (CC BY-SA) na stronie http://wiki.mistrzowiekodowania.pl/. W ramach innowacji uczniowie będą rozwijać własne umiejętności i  poznają język  programowania w dowolnym języku blokowym (np. Scratch Junior, Scratch, App Inventor), tekstowym (np. Java, Python, C++, XLOGO) lub bez użycia komputera/tabletu czy innego urządzenia cyfrowego. Będą uczestniczyć w akcjach typu: Tydzień kodowania, Godzina kodowania.

W pracy z uczniami wykorzystane zostaną darmowe aplikacje do nauki programowania w edukacji wczesnoszkolnej tj: Scratch Junior, Kodable, Lightbot Hour, The Foos.  Do przygotowania zajęć wykorzystane będą również strony internetowe z kursami programowania,np.:https://hourofcode.com/plhttps://pl.khanacademy.org/computing/computer-programming, https://www.playcodemonkey.com/.

Metody pracy na zajęciach.

 • oglądowe – pokaz, obserwacja, film,
 • słowne – opis, objaśnienie, wyjaśnienie,
 • praktycznego działania,
 • częściowo – kompleksowe:

-        analityczna – rozbicie ćwiczenia na małe fragmenty,

-        kompleksowa – podział ćwiczenia na fragmenty i po opanowaniu łączenie ćwiczeń w całość.

Formy pracy:

 • zespołowa,
 • indywidualna,

Cele projektu

Dzięki prowadzonemu projektowi / innowacji pedagogicznej chciałabym aby:

 • Wzrosła samoocena i kreatywność uczniów
 • Rozwinęła się umiejętność logicznego myślenia i wnioskowania u ucznia.
 • Rozwinęła się umiejętność współpracy w grupie.
 • Uczniowie potrafili się dzielić swoją wiedzą z rówieśnikami.
 • Zwiększyło się zainteresowanie programowaniem/informatyką i twórczym korzystaniem z urządzeń cyfrowych.
 • Uczniowie nowatorsko podchodzili do zadanych programów i nie bali się nowości.
 • Poznali język programowania Scratch 2.0. jako edytora tekstu, grafiki, narzędzia do tworzenia prezentacji oraz sterowania obiektem po ekranie.

Elementy unikatowe

Wykorzystanie OZOBOTÓW na lekcjach informatyki w klasie piątej. Umiejetność posługiwania się programem SCRATCH.

Miejsce i czas realizacji

Realizacja projektu właściwie już trwa od roku szkolnego 2016/2017. Od roku szkolnego 2017/2018  została wzbogacona o 3 OZOBOTY mini roboty- zajęcia z robotyki. Przewidywany czas zakończenia projektu / innowacji czerwiec 2018/2019. Projekt będzie realizowany na zajęciach informatyki w klasie piątej, oraz w trakcie zajęć edukacyjnych (edukacja matematyczna, edukacja polonistyczna) w klasie drugiej.

Wykorzystanie grantu

zakup ozobotów, aby każdy z uczniów miał możliwość pracy samodzielnie,  tabletów, projektora.

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
KATARZYNA LACHOWSKA

Szkoła:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Honiatyczach, Werbkowice

Adres szkoły:
Honiatycze 104, 22-550
Werbkowice

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone