Liczba głosów: 3512

Projekt nr 01142
Sagarmatha, czyli Głowa Nieba

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Sagar - oznacza niebo, zaś -matha – głowę. Jest to nowoczesna nepalska nazwa najwyższego szczytu świata - Everestu. A dla nas – to nie tylko najwyższy szczyt świata, ale symbol pokonywania barier, zdobywania umiejętności potrzebnych w dorosłym życiu: tolerancji, postaw altruistycznych, aktywności społecznej, wrażliwości na problemy środowiska lokalnego oraz drugiego człowieka. Mamy świadomość, że góry to miejsca, w których człowiek czuje się w pełni wolny. Dostrzegając otaczające piękno uczy się wrażliwości, ciszy, nabywa umiejętność przebywania z innymi oraz okazywania życzliwości i pomocy. Dostrzega, że włożony trud i zmęczenie rekompensuje piękno widoków. Z czasem te cechy przenosi na grunt swojej codzienności stając się wartościowym człowiekiem bez względu na zdolności intelektualne. Projekt ma na celu rozwój przedsiębiorczości, motywacji do działania, otwartości i pewności siebie. Ponadto nastąpi pobudzenie aktywności poznawczej dziecka, wyzwolenie i rozwój zainteresowań otaczającą rzeczywistością, zwiększenie chęci do badań i pracy zespołowej, sportu i rekreacji, do aktywnej percepcji i twórczej ekspresji. Osiągnąć to chcemy poprzez: przygotowanie młodzieży do autoprezentacji z naciskiem na mocne strony, jakimi są bez wątpienia talenty i pasje, wyposażenie w umiejętności oraz doświadczenia w organizowanie się w grupy i wspólne dążenie do zamierzonych celów, wyposażenie w umiejętność promowania swojej działalności w sposób ciekawy i nowoczesny, zachęcenie do dzielenia się swoimi sukcesami z otoczeniem. Wykorzystane zostaną miedzy innymi takie metody pracy jak: dyskusja, pokazy, próby, wystąpienia, tworzenie scenariusza, planowanie, projektowanie, organizacja wystaw i imprez środowiskowych. 

Cele projektu

 • rozwijanie zainteresowań turystyczno-rekreacyjnych, kreowanie własnej wartości oraz zdrowego stylu życia
 • kształtowanie przyjaźni, życzliwości oraz ukazanie, że trudy życia są po to by je pokonywać.
 • nabycie umiejętności pracy w grupie
 • przełamywanie nieśmiałości i potwierdzanie wiary we własne możliwości
 • kształtowanie postawy szacunku do przyrody oraz odpowiedzialności za jej stan

Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

 • założenie spółdzielni uczniowskiej
 • pozyskanie patronatów honorowych i medialnych
 • włączenie rodziców i rodzeństwa w realizacje projektu
 • wykorzystanie portali społecznościowych (Fecebook) do obustronnej komunikacji
 • lekcje otwarte o górach dla uczniów szkoły podstawowej przygotowane i prowadzone przez uczestników projektu 
 • promowanie zajęć terenowych jako jednej z form edukacji formalnej (szkolnej)

Miejsce i czas realizacji

 • rok szkolny 2017/2018
 • Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. w Budzyniu; działania odbywać się będą także na terenie naszej miejscowości, gminy, ale także planowany jest wyjazd w góry – warsztaty w Tatrach

Wykorzystanie grantu

Grant pozwoli obniżyć koszty transportu grupy wycieczkowej, która wyjedzie do Zakopanego - pokryje koszty dojazdu i tym samym zmniejszy koszt wyjazdu;

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich, Budzyń

Adres szkoły:
Rogozińska 52, 64-840
Budzyń

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone