Liczba głosów: 4

Projekt nr 01102
Balonem w Stratosferę

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Doświadczenie ma polegać na wysłaniu balonu stratosferycznego wyposażonego w przyrządy pomiarowe takie jak termometr i barometr oraz rejestrator w postaci kamery GoPro. Odnalezienie wysłanego sprzętu umożliwi nam nadajnik GPS.

Plan działań:

1. Ze względu na wysoki koszt aparatury pomiarowej, przed generalnym wylotem, zostanie przeprowadzonych kilka prób bez pełnego oprzyrządowania.

2. Na początku w styropianowym pudełku wycinamy dziurkę wielkości kamerki GoPro, aby zarejestrować lot. Następnie wkładamy do pudełka cyfrowy czujnik temperatury, ciśnienia, nadajnik GPS i powerbank. Następnie zaklejamy pudełko tak aby nie uległo ono otwarcia w czasie lotu i spadania.

3. Do pudełka przyczepiamy linki od spadochronu (spadochron musi być przeczepiony pionowo względem górnej klapy pudełka).

Do spadochronu przyczepiamy na linkach w pełni nadmuchany helem balon stratosferyczny.

4. Wypuszczamy balon.

5. Odnalezienie balonu, pobranie danych pomiarowych i fotografii.

6. Analiza danych pomiarowych i formułowanie wniosków.

7. Publiczna prezentacja wyników badań.

 

Balon prawdopodobnie wzniesie się do stratosfery w mniej więcej 1 godzinę na wysokość od 30 000 m do maksymalnie 35 000m. Spadnie w około 20 minut w promieniu 50-100 km od miejsca wypuszczenia balonu (zależy to od różnych warunków pogodowy, min. wiatru).

 

Problemy związane z projektem:

- wyposażenie balonu w urządzenia pomiarowe. Niestety zakup urządzeń pomiarowych przekracza nasze możliwości finansowe, postanowiliśmy więc wykonać je sami. Do tego celu posłuży nam mikrokontroler z odpowiednimi czujnikami temperatury oraz ciśnienia.

- odnalezienie balonu po jego upadku na ziemię. Wyposażenie balonu w nadajnik GPS.

- zabezpieczenie urządzeń pomiarowych przed zniszczeniem podczas upadku na ziemię. W tym celu zamierzamy użyć spadochronu.

- również zabezpieczenie sprzętu przed niską temperaturą na dużej wysokości.

- wypuszczenie balonu w takim miejscu aby nie naruszać strefy lotów (nie możemy wypuścić balonu w dużym mieście). W tym przypadku można złożyć wniosek o zgłoszenie wypuszczenia balonów/lampionów w przestrzeni powietrznej wykorzystywanej do żeglugi powietrznej.

 

Materiały i narzędzia do wykonania projektu:

- Balon stratosferyczny z udźwigiem około 1000g lub zwykłe balony, które udźwigną około 1000g.

- Butla z helem

- Mikrokontroler arduino leonardo,

- Cyfrowy czujnik temperatury,

- Cyfrowy czujnik ciśnienia

- Styropianowe pudełko

- Nadajnik (może być w postaci zwykłego telefonu komórkowego z możliwością udostępnienia lokalizacji).

- Kamerka GoPro

- Powerbank

- Spadochron

- Narzędzia i sprzęt konstrukcyjny.

Cele projektu

- poszerzenie wiedzy z zakresu fizyki atmosfery,

- wykonanie unikatowych zdjęć części Polski w której mieszkamy,

- poszerzenie umiejętności w zakresie projektowania i konstrukcji urządzeń pomiarowych,

- kształtowanie umiejętności prowadzenia pracy badawczej i analizy wyników,

- kształtowanie umiejętności prezentowania wykonanych badań,

- popularyzacja w środowisku szkolnym zagadnień związanych z fizyką atmosfery.

Elementy unikatowe

Chcemy sięgnąć tam, gdzie nasz wzrok nie sięga i zmierzyć to, czego nigdy nie odczujemy.

 

Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji jest mocno uwarunkowany od pogody. Balon zostanie wypuszczony w obszarze po za aglomeracjami i miastami. w bezpiecznej odległości od granic Polski. Zakończenie projektu jest planowane na maj 2018, zatem prace muszą się rozpocząć zimą, żeby wczesną wiosną mogły być przeprowadzone pierwsze próby lotów.

Wykorzystanie grantu

Finansowanie będzie głównie wykorzystane na zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania projektu.

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
Adam Blokesz

Szkoła:
Gimnazjum im. Św. Rodziny, Kraków

Adres szkoły:
Pędzichów 13, 31-152
Kraków

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone