Liczba głosów: 1

Projekt nr 01047
Wypowiedzieć niewypowiedziane czyli mamo, tato chcielibyśmy wam powiedzieć...

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Opis projektu

Projekt zakłada napisanie dwóch autorskich scenariuszy przedstawień teatralnych, a następnie ich przygotowanie oraz poprowadzenie dwóch warsztatów dla rodziców w całości przygotowanych i przeprowadzonych przez młodzież. Dokumentacja działań w postaci filmu i fotoksiążki. Akcja reklamowa projektu i jego idei w srodowisku szkolnym i wsród rodzicow. Zespół pod kierunkiem nauczyciela realizuje zadania według opracowanego planu i harmonogramu zadań

Cele projektu

Uczestnicy projektu:

 1. Identyfikują problemy jakie nurtują młodych ludzi w ich relacjach z najbliższymi
 2.  Tworzą więzi z najbliższymi
 3. Potrafią zdobywać  informacje na temat instytucji specjalizujących się w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, wspierających swoim działaniem rodzinę
 4. Nawiązują współpracę z instytucjami wspierającymi rodzinę
 5. Zdobywają wiedzę na temat rozwiązywania konfliktów rodzinnych i na temat mediacji
 6. Nabywają umiejętność współpracy z pedagogiem , psychologiem szkolnym, wychowawcą klasowym
 7. Na podstawie zidentyfikowanego problemu w relacjach rodzinnych i wiedzy pozyskanej we współpracy z instytucjami wspierającymi rodzinę, tworzą scenariusz spektaklu teatralnego oraz scenariusz warsztatu dla rodziców
 8. Przygotowują spektakl teatralny – rozwijają swoje umiejętności artystyczne, teatralne, kreatywność
 9. Przygotowują spotkanie z rodzicami – potrafią nawiązać pozytywną relację
 10. Potrafią wyartykułować swoje potrzeby
 11. Doskonalą umiejętności prezentacji efektów własnej pracy i pracy zespołowej
 12. Potrafią utrwalać efekty swoich działań, prowadzić dokumentację filmową
 13. Nabywają umiejętności - tworzą autorski film w prostym programie Movie Maker
 14. Nabywają umiejętności - tworzą Fotoksiążkę z wykorzystaniem programu CEWE KSIĄŻKA
 15. Dziela się wiedzą - prezentują  film i fotoksiążki pod tytułem „ Mamo, tato, chcielibyśmy wam powiedzieć…

Elementy unikatowe

Młodzi  mówią do dorosłych tylko czy dorośli ich słuchają? Czy potrafią znaleźć dla swoich dzieci czas? Czy potrafią wziąć za rękę i poprowadzić bezpiecznie ku dorosłości?

To rodzice i rodzina jest naturalnym środowiskiem młodego człowieka, i to rodziców, i dobrej relacji z nimi najbardziej potrzebują dzieci i młodzież.

„Czasami chciałabym mamie powiedzieć o różnych sprawach, o moich lękach, ale nie wiem, czy mogę, boję się jej reakcji, nie wiem, czy będzie potrafiła zrozumieć…”- to słowa jakie dosyć  często wypowiadają moi uczniowie.

„Z wysokości sceny, łatwiej jest wyrazić to, co się czuje… tak bardzo chciałbym powiedzieć moim rodzicom, że ich kocham, ale jestem już taki duży, nie wyobrażam sobie tego, jakby zareagowali…”

Te i wiele innych słów zainspirowały młodzież i ich opiekuna, żeby jednak spróbować i powiedzieć rodzicom to co chciałoby się, żeby usłyszeli. Tak wiele problemów z którymi nie potrafią sobie poradzić, które "noszą" w sobie, nurtuje młodych ludzi. Są nimi: konflikty rodzinne, rozwody rodziców, brak porozumienia.

Właściwe reagowanie przez rodziców na  potrzeby dziecka tworzy wzajemną pozytywną więź, natomiast ignorowanie ich wywołuje w dziecku żal a nawet agresję, co jest dalekie od obojętności i również stanowi formę więzi, tyle, że negatywnej, wrogiej.

Grupa chce zidentyfikować problemy jakie nurtują młodych ludzi w relacjach z rodzicami, opisać je, na ich podstawie przygotować autorski scenariusz teatralny a także warsztat który będzie realizowany po prezentacji przedstawienia, a którego celem będzie wypracowanie optymalnie najlepszych rozwiązań, które pomogą odbudować rodzinne relacje, a przynajmniej zwrócić uwagę na problem który dzieci w sobie noszą. Unikatowymi elementami tego projektu będą warsztaty dla rodziców samodzielnie przygotowane przez uczestników projektu, przeprowadzenie ich w szkole, próba powiązania spektaklu teatralnego z jego omówieniem właśnie w formie warsztatowej. Zadaniem uczniów będzie też nawiązanie współpracy ze specjalistami którzy będą mogli wspomóc ich merytorycznie w opracowaniu spotkania z rodzicami w formie scenariusza teatralnego, przygotowanego spektaklu oraz warsztatów, samodzielne zidentyfikowanie instytucji zajmujących się określonymi zagadnieniami z zakresu pedagogiki, psychologii, profilaktyki społecznej, pomocy rodzinie, umiejętność przekonania, że warto wspomóc ten projekt

Miejsce i czas realizacji

Gimnazjum nr 6 im.prof. Wł. Szafera w ZSO Nr 6 w Płocku

X 2017r. do V 2018r.

Wykorzystanie grantu

Pozyskane środki wspomogłyby:

 • przygotowanie dwóch spektakli teatralnych: dekoracje
 • zakupienie materiałów biurowych (flipchart, papier ksero, mazaki, farby) do przeprowadzenia dwóch warsztatów dla rodziców
 • wykonanie ulotek dla rodziców
 • zakupienie słodyczy
 • akcja reklamowa projektu w środowisku szkolnym: baner, koszulki, przypinki
 • wykonanie Fotoksiążki: Mamo, tato chcielibyśmy wam powiedzieć

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
Ewa Bembenista

Szkoła:
Gimnazjum nr 6 im.prof. Wł. Szafera w ZSO Nr 6 w Płocku, Płock

Adres szkoły:
Al. St. Jachowicza 20, 09-402
Płock

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone