Liczba głosów: 12

Projekt nr 01001
Uczymy się przez zmysły... przekraczać mozliwości

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Ścieżka polisensoryczna będzie wybudowana na terenie Specjalnego Ośrodka  Wychowawczego TPD Helenów, na terenie którego znajduje się nasza szkoła.

W naszej szkole uczą się dzieci i młodzież z różnymi niepełnosprawnościami i tego rodzaju pomoc jest dla nich doskonałą formą rehabilitacji i nauki.

Odcinki ścieżki zosaną wyłożone różnymi ekologicznymi materiałami i strukturami ( kamienie, fakturowane kostki, piasek, szyszki itp.

Niedaleko ścieżki planujemyy umiescić tablice z róznymi wiadomościami edukacyjnymi... wiadomości z przyrody, biologii, geografi i i nnych ciekawostek ze świata. W tym zadaniu planujemy zaangażować osoby niemówiące.

Cele projektu

  • Ścieżka sensoryczna pozwala rozwijać wyobraźnię dotykową, a ta jest potrzebna do prawidłowego poznawania świata.
  • Chodzenie po takiej ścieżce rozwija:motorykę dużąrównowagę i koordynację ruchowąstymuluje receptory znajdujące się w stopac wrażenia dotykowea co najważniejsze pozwala dziecku rozwinąć wyobraźnię dotykową.CELE TO
  • Integracja ze środowiskiem lokalnym poprzez organizowanie wspólnych zajęć warsztatowych dla uczniów z różnych placówek.
  • Podniesienie poziomu kształcenia i opieki nad osobami niepełnosprawnymi.
  • Umożliwienie wielozmysłowego poznawania przez dzieci, młodzież i dorosłe osoby niepełnosprawne otaczającej przyrody.
  • Stymulacja wszystkich zmysłów w naturalnym środowisku,
  • Stymulacja sensomotoryczna polegająca na pobudzaniu globalnej percepcji, czyli wszystkich zmysłów,
  • Pomoc osobom niemówiącym zaistnienie w środowisku osób sprawnych.

Elementy unikatowe

Elementem unikatowym projektu jest mozliwość korzystania ze scieżki osób niepełnosprawnych ruchowo, zamontowanie barierek.

Nasza szkoła położona jest na terenie leśnym, wiec tego rodzaju pomoc naukowa pięknie wtopi się w jego  krajobraz.

Drugim elementem unikatowym będzie włączenie w całą akcję osób niemówiących.

Na naszym terenie odbywają się zajęcia z hipoterapii , jest MINIZOO, więc scieżka sensoryczna bedzie doskonałą dodatkową edukacyjną atrakcją.

Miejsce i czas realizacji

Ośrodek SOW HELENÓW Warszawa Międzylesie 

Czas realizacji pażdziernik 2017 - maj 2018 r

Wykorzystanie grantu

Przyznany grant zostanie wykorzystany na budowę ścieżki, szczególnie jej utwardzenie, budowę barierek oraz tablic edukacyjnych.

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
Elwira Rolke

Szkoła:
Szkoła Podstawowa nr 244, Warszawa

Adres szkoły:
Hafciarska 80/86, 04-725
Warszawa

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone