Liczba głosów: 61

Projekt nr 00992
Gra miejska "Sandomierz do Niepodległej"

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Projekt – gra miejska „Sandomierz do Niepodległej” jest pomysłem na upamiętnienie 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Realizacją projektu zajmie się grupa uczniów z klas II i III Liceum Ogólnokształcącego podstawy wojskowości pod kierunkiem nauczyciela koordynatora. Przygotowana gra miejska skierowana będzie do wszystkich chętnych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej w Sandomierzu. Organizatorzy gry widzą w swoim przedsięwzięciu udział zespołów tworzonych przez nauczycieli, przedstawicieli samorządu powiatowego, organu prowadzącego szkołę, współpracujących ze szkoła instytucji miejskich, zakładów pracy, uczniów klas gimnazjalnych. W ramach realizacji zadań projektu zostanie nawiązana współpraca z Sandomierskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz grupami rekonstrukcji historycznych- Grupa Rekonstrukcji Historycznej Sandomierskiego Ośrodka Kawaleryjskiego, Chorągiew Ziemia Sandomierska, Grupa Rekonstrukcji Historycznych „Niezłomni” 1939-1963. Projekt ma charakter edukacyjno- poznawczy.

 Etapy realizacji projektu.

Etap I

Stworzenie grupy uczniów, zainteresowanych pracą nad projektem. Opracowanie ramowego terminarza działań. Określenie przez uczestników grupy swoich zainteresowań i umiejętności potrzebnych do realizacji zadań projektu.

Etap II

Praca na scenariuszem projektu, poszukiwanie i poznawanie informacji historyczno- regionalnych potrzebnych do realizacji projektu. Podział zadań w grupie. Wycieczka po terenie miasta. Przygotowanie dokumentacji fotograficznej i źródłowej potrzebnej do opracowania zadań gry. Poszukanie sponsorów nagród dla uczestników gry miejskiej.

Etap III

Opracowanie regulaminu i zasad gry miejskiej – Sandomierz do Niepodległej. Przygotowanie zadań. Symulacja gry w terenie. Przedstawienie regulaminu i zasad gry uczniom naszej szkoły. Tworzenie szkolnych zespołów- uczestników gry.

Etap IV

Nawiązanie współpracy z lokalnymi mediami- lokalna prasa, stacje radiowe. Upowszechnienie i wypromowanie przedsięwzięcia- gry miejskiej- „Sandomierz do Niepodległej”. Wystosowanie zaproszeń do uczestników z poza szkoły i gości- obserwatorów finału. Przygotowanie nagród i symbolicznych upominków

Etap V

Przeprowadzenie gry- „Sandomierz do Niepodległej”:

 • zbiórka o wyznaczonej godzinie;
 • przedstawienie uczestnikom  zasad i regulaminu gry;
 • prezentacja i losowanie numerów zespołów;
 • przeprowadzenie gry;
 • finał w wyznaczonym miejscu;
 • podsumowanie, wręczenie pamiątek uczestnictwa.

Etap VI

Podsumowanie projektu. Ewaluacja 

Cele projektu

Cele projektu

 • zdobycie przez uczniów wiedzy w zakresie historii Polski i historii regionu w latach 1795- 1918;
 • zmotywowanie uczniów do poszukiwania informacji i ciekawostek związanych z miastem w latach 1795- 1918;
 • kształtowanie wśród uczniów poczucia wspólnoty istnienia i znaczenia Małej Ojczyzny w życiu człowieka;
 • rozwijanie  wśród uczniów kreatywności w realizacji różnych form pracy nad projektem;
 •  kształtowanie umiejętności pracy w grupie i poczucie odpowiedzialności za podejmowane decyzje;
 •  doskonalenie przez uczniów  umiejętności planowania i skutecznego realizowania podejmowanych zadań;
 • integracja  zespołu  i uczniów całej szkoły.

 

Elementy unikatowe

 • Uczenie  postawy szacunku dla dorobku historycznego i kulturowego regionu Ziemia Sandomiwerska.
 • Nawiązanie współpracy z lokalnymi mediami oraz  Sandomierskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Historycznego, grupami rekonstrukcji historycznych- Grupa Rekonstrukcji Historycznej Sandomierskiego Ośrodka Kawaleryjskiego, Chorągiew Ziemia Sandomierska, Grupa Rekonstrukcji Historycznych „Niezłomni” 1939-1963.
 • Wyjście z realizacją efektu końcowego  projektu poza szkołę- gra realizaowana na terenie  miasta.
 • Uczniowie będą mieli możliwość nauki  pisania scenariuszy i opracowania fabuły gry. 

Miejsce i czas realizacji

Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej w Sandomierzu. Teren miasta Sandomierza

Od 20 listopada do 30 kwietnia 

Wykorzystanie grantu

Przyznany grant zostanie wykorzystany na:

 • zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu;
 • opracowanie kart do gry miejskiej;
 • opracowanie i wydrukowanie plakatów promujących wydarzenie jakim będzie gra miejska;
 • wykonanie dokumentacji fotograficznej i skanów potrzebnych do realizacji zadań;
 • zakup nagród i dyplomów dla uczestników gry. 

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
Alicja Szatan

Szkoła:
Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej , Sandomierz

Adres szkoły:
Wojska Polskiego 22, 27-600
Sandomierz

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone